Har jobbet som Overhallas kommunedirektør i 16 år – men i alle disse årene har han betalt skatt til en annen kommune

Bare fire kommunedirektører i Namdalen betaler skatt i kommunen de er ansatt i. Trond Stenvik har jobbet som øverste administrerende leder i Overhalla i 16 år – men skatten sin har han betalt i Namsos.