Har tapt nær 200.000 i koronaåret: Trenger økonomisk nødhjelp

Brekkvasselv samfunnshus har et inntektstap på 193.000 kroner for driftsåret 2020, og ber kommunen om økonomisk nødhjelp.