Gå til sidens hovedinnhold

Hege Sørlie, er det forsvarlig å sende småskoletrinnselever over fem mil en veg med buss?

Budsjettarbeid er vanskelig og når man må spare på kronene blir det nok ekstra tungt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da er det viktig med grundig forarbeid, utredninger,kalkyler og kostnadsrammer for fremtidig drift i forhold til det det skal spares i og eventuelt kuttes ned på.

Jeg leste med stor interesse kommuneaadministrasjonens budsjettforslag om nedleggelse av svømmebassenget ved Foldereid oppvekstsenter. Jeg er mor til to som går på Foldereid oppvekstsenter og som er aktive brukere av svømmebassenget og jeg fant tallene svært interessante. Jeg regner med at administrasjonen har belegg for sin uttalelse om at det vil komme på kostnader på 10 millioner for å opprettholde drift ved svømmebassenget og at det årlig vil bli en kostnadsbesparelse på 600 000 tusen kroner om dette legges ned?

Jeg sitter og klør meg litt i hodet og tenker på om 10 millioner er en sum man må ut med allerede neste år, de to neste årene eller de tretti neste årene?

Jeg er svært interessert i å se befaringsdokumenter, tilstandsrapport, (som inneholder fakta om fysisk tilstand på selve bassengrommet, svømmebassenget, garderober etc. og selvsagt da også den tekniske tilstanden nede i maskinrommet/det elektriske rommet) og fremtidige stipulerte driftsutgifter ut i fra disse redegjørelsene.

Det hadde også vært spennende å få vite hva kommunen drifter og hva samfunnshuset drifter? Står kommunen for alle kostnadene vedrørende drift av svømmebasenget eller er samfunnshuset med på å dekke noen av disse utgiftene?

Hvordan er det regnet på kostnadsbesparelsen på 600 000? Jeg antar jo det er nedlagt et grundig arbeid også der og at det finnes en rapport som tar for seg alle forhold rundt nettopp denne besparelsen? Den hadde det vært interessant å få innsyn i.

Jeg lurer også på hvor mange uker med svømmeundervisning barna mine får hvis bassenget legges ned. Vil det tilfredsstille kravene i den nye læreplanen?

Hvordan blir det med skyss? Skal alle elevene og barnehagebarna bli med ungdomsskolebussen om morgenen og tilbake om ettermiddagen? Er det tenkt på reiseveien noen av barna får de dagene det er basseng? Er det forsvarlig å sende småskoletrinnselever over fem mil en vei med buss? Skal alle reise samme dag eller reiser de trinnvis på ulike dager? Hva gjør man da med forlenget dag for elever og lærere? Er dette kostnadsberegnet? Er det gode fasiliteter som er tilgjengelige hele tiden, mens barna evt. er på Kolvereid? Er de også tilpasset barnehagebarna? Eller har man ikke tenkt på barnehagebarna? Hva skjer med fylket sin satsning på nettopp denne gruppen?

Er det tilfredsstillende at sannsynligvis to av barnas friminutter blir inne på en buss? Jeg er ikke i tvil om at det er gode og kreative elever og lærere på Foldereid oppvekstsenter, men aktiviteten blir vel noe begrenset på en buss hvor sikkerheten skal ivaretas under fart?

Jeg vet jeg stiller mange spørsmål, men disse kan selvsagt besvares. Jeg stoler som sagt på at forarbeid, utredninger,kalkyler og kostnadsrammer er grundig utført og at det som kan utredes er utredet.

Nå gleder jeg meg bare til å få innsyn i de faktiske opplysningene.

Kommentarer til denne saken