NAMSOS: Nødvendige tiltak for å hindre smitte inn i sykehusene vil bli vurdert kontinuerlig. Fra og med kommende tirsdag gjeninnføres derfor flere smitteverntiltak.

– Vi er bekymret for utviklinga der vi ser at flere av kommunene i vår helseregion har økt smitte. I tillegg har vi en situasjon der St. Olavs hospital har en presset kapasitet og kan ha behov for avlastning fra våre sykehus. Parallelt er det grunn til å tro at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos kan bli utfordret i forhold til kapasitet dersom vi i fellesskap med innbyggerne ikke makter å redusere smitteutviklingen, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Hevingen av beredskapsnivået er besluttet av foretaksledelsen. Endringene som kommer blir iverksatt for å beskytte inneliggende pasienter og ansatte mot smitte.

– Det er viktig at publikum etterlever anbefalingene og retningslinjene fra nasjonale myndigheter. Det innebærer blant annet at dagpasienter, ledsagere og pårørende som har luftveissymptomer ikke går inn i sykehusene. Vår bønn om hjelp fra publikum er fortsatt gjeldene. Pandemien er ikke over, og hver enkelt må sørge for å etterleve et strengt smittevern. Hvis ikke kan kapasiteten i våre sykehus bli utfordret, sier Karlsen.

Rett over helgen vil Helse Nord-Trøndelag gjeninnføre en rekke smitteverntiltak. Dette vil vi komme nærmere tilbake til gjennom pressemeldinger og informasjon på helseforetakets nettside.

– Per nå er det normal kapasitet ved begge sykehus, og ingen av sykehusene har per fredag inneliggende pasienter med påvist smitte. Dette er imidlertid en situasjon som raskt kan bli endret. Alle avdelinger og ansatte er forberedt på at situasjonen kan bli endret. Innbyggerne kan føle seg trygg på at alle som har behov for hjelp vil få hjelp, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.