Det er modig å stå fram som du gjør. Kommunikasjon mellom HTV Delta og Namsskogan kommune ligger for øvrig åpent på kommunens postlister for de som ønsker å se det.

Som hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet i Namsskogan skriver jeg et innlegg til mediene for å forsterke og synliggjøre at Ann Kristin er inne på punkter som er viktig å belyse med tanke på kvalitet på tjenestene vi yter, samt samarbeid med ledelse på alle nivå.

I avslutning på brevet fra Ann Kristin sier hun noe om forventninger til at det kommer nye ansatte i viktige posisjoner som kommunedirektør og kommunalsjef Helse. Enig i det. Spesielt i den første perioden etter utskifting på disse stillingene er det en stor forventning. Er litt som de sier på engelsk, når man er nygift og har «honeymoon» en periode.

Kommunedirektøren har vel styrt skuta greit. Hun har hatt mange utfordringer siden ansettelse. Det er ett punkt jeg vil «arrestere» kommunedirektør på. Kommunedirektør var tidlig ute og informerte om at det i Helse- og omsorgstjenestene i Namsskogan er langt flere ansatte enn i andre kommuner, da spesielt på institusjon. Ble nysgjerrig på om dette kunne stemme. Skaffet derfor informasjon fra nabokommuner om hvilken bemanning de har på institusjon. Svarene jeg fikk viser at kommunedirektøren ikke snakker sant.

Jeg sendte e-post til kommunedirektøren med det tallmateriell jeg fikk. Fikk ikke noe svar på det. Til tross for å ha fått dokumentasjon svart på hvitt fortsetter kommunedirektøren gang på gang i møter å si at vi er for mange i forhold til nabokommuner. Det er faktisk høyere bemanning på institusjon i nabokommuner enn i Namsskogan.

Hvordan kan det skje at kommunedirektøren har annen informasjon enn den jeg har? Svaret er nok om hvilket nivå vi søker informasjon på. Kommunedirektøren kommunisere med andre kommunedirektører. Jeg kommunisere med HTV på arbeidsplassene i nabokommunen. Sier ikke mer om det.

I ansettelse av kommunalsjef Helse var kommunedirektøren svært tydelig i intervju om at ny kommunalsjef må jobbe fra gulvet og opp. Som nevnt stor forventning til ny kommunalsjef Helse. Dette har nok stor sammenheng med erfaringer fra den forrige kommunalsjefen. Der fikk vi informasjon om at vedkommende hadde bred helsefaglig bakgrunn. Suppa ble kokt ned til at den brede kunnskapen kun var at vedkommende noen ganger hadde delt ut medisin fra ferdig opplagt ukedosett.

Det har ikke med saken å gjøre, men må nevne at forrige kommunalsjef Helse faktisk fant nøkkelen til å få budsjett til å gå opp. Han mente å ha funnet hjemmel for at ansatte kunne settes ned i lønn. Det ble ikke gjennomslag for dette forslaget. Poenget er at vi tillitsvalgte har viktigere oppgaver å jobbe med.

Ny kommunalsjef Helse er utdannet sykepleier og det ble nikket blant ansatte, at dette må bli bra. Helse- og Omsorgstjenesten «skriker» etter å få en leder som forstår faget og de utfordringer vi har i hverdagen. Så skjer det at ny leder velger å være leder fra sitt kontor. Nå 15 måneder etter ansettelse er det fremdeles flere ansatte innen helse og omsorgstjenesten som ikke vet hvordan sin kommunalsjef ser ut.

I hele brevet fra Ann Kristin mener jeg å se at hun etterlyser et «vi». Det er jeg veldig enig i. Det skal ikke være arbeidsgiver på en side og ansatte på andre siden. Dette er med på å bryte ned arbeidsmiljøet på arbeidsplassene. Blir selvfølgelig veldig rart for kommunalsjef Helse og plutselig nå begynne å ta sporadiske besøk for en kaffe og en prat om hva som er aktuelt til enhver tid. Honeymoon er dessverre over.

All den tid kommunalsjef Helse på ingen måte ikke er til stede på arbeidsplassene kan man lure på hvor det hentes informasjon, med tanke på å sørge for forsvarlig drift og fatte viktige beslutninger.

All den tid enhetsleder institusjon over lang tid har signalisert hardt arbeidspress med mange arbeidsoppgaver, og altfor lite tid til å kunne prioritere å ha en rød tråd i det som skjer på institusjon, så er ikke vurderinga/bekymringa fra Ann Kristin, om at man driver litt på «flaks», så vanskelig å forstå. Det er vi assistenter, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og sykepleiere som prøver så godt vi kan å opprettholde kvalitet på tjenestene som skal ytes. Det er enormt krevende å få til dette uten synlig ledelse på alle nivå.

Ann Kristin valgte resignasjon og sier opp sin stilling. I svarbrev til Ann Kristin står det at det er synd. Hadde blitt positivt overrasket om arbeidsgiver hadde svart at dette tar vi svært alvorlig, at en ansatt velger å slutte på grunn av opplevelser om at tjenestemottakere ikke får det de har krav på. Ser svaret som et passivt angrep mot Ann Kristin – vi har ikke gjort noe galt.

Ser også i svarbrev at det ikke er blitt mottatt noen klager fra pasienter/beboere/pårørende. Nei, er nok ikke det, for vi står på til det ytterste for å holde kvaliteten oppe. Hvor lenge vi klarer det uten en kommunalsjef Helse og en enhetsleder institusjon til stede ved vår skulder får tiden vise.