Gå til sidens hovedinnhold

Helsedirektøren: – Tar dette som et signal på at man ikke mener alvor med Sykehuset Namsos

Direktøren i Helse Nord-Trøndelag oppfordrer til politisk lobbyvirksomhet for å få fortgang med å lande helikoptersaken i Namsos.

STIKLESTAD: – Det å ikke få denne plattformen vil bli, av ansatte lokalt i Namsos – og fra min side – oppfattet som et signal på at man ikke helt mener alvor med Sykehuset Namsos, sa direktør Tor Åm da han underrettet styret om status for helikopterplattform for de nye AW101-helikoptrene.

Den nasjonale styringsgruppa har utsatt vedtaket om oppstart av forprosjektet for helikopterplattformen i Namsos, og Justisdepartementet har bedt om statistikk og redegjørelse for alternative landingsplasser.

Det regionale helseforetaket har deretter svart opp henvendelsen – og understreket behovet for en plattform for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos.

Dette er prosjektet:

  • Det er Nawsarh (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter) som har ansvar for anskaffelsen av det nye redningshelikopteret og oppgradering av helikopterlandingsplasser ved sykehusene i Norge.
  • Den eksisterende landingsplassen ved Sykehuset Namsos er ikke egnet for de nye helikoptrene. AgustaWestland AW101, som erstatter dagens Sea King-helikoptre, er så kraftige at Helse Nord-Trøndelag hadde blitt tvunget til å stenge gater – og fjernet parkeringsplasser for å unngå oppvirvling av stein og støv for å unngått materielle skader dersom helikoptrene skulle ha vært i stand til å lande ved sykehuset.
  • I oktober 2017 gikk Senterleder for intern service, Rune Modell, ut i NA og fortalte at en løsning nå var på plass – og at oppstart trolig ville bli januar 2018 – og en ferdigstillelse i 2020. Så langt har prosjektet stått på stedet hvil. Helse Nord-Trøndelag venter fortsatt på avklaring på vegen videre for helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos.

Status for saken er at det pågår en dialog mellom Helse Midt-Norge, Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Men at det ennå ikke er antydet når man vil få en avklaring i saken.

– Nødvendig å påvirke regjeringa

– Det er dessverre ikke noe nytt. Jeg opplever imidlertid at Helse Midt-Norge er veldig «på» i denne saken – og gjør de de kan inn mot departementene, orienterte Åm.

Frank Grydeland (Ap): Ikke mye som vitner om satsing på Sykehuset Namsos

– Samtidig har jeg lyst til å si at vi fra Stortinget har et pålegg om å drifte et godt akuttsykehus i Namsos. Det å få denne helikopterplattformen er et veldig viktig signal i forhold til om Stortinget og Staten mener alvor med dette oppdraget, sier Åm i styrerommet.

Helsedirektøren oppfordret deretter styremedlemmene til å jobbe for å skape et politisk press for å få i stand landingsplassen fort.

– Jeg skal være varsom fra min stol og posisjon til å oppfordre til politisk aktivitet. Men det er nødvendig å påvirke regjeringa i den sammenhengen her, rett og slett, sier Åm.

– Skaper uro blant de ansatte

Etter direktørens orientering, tok foretakstillitsvalgt Annbjørg Støa, som representerer Norsk Sykepleierforbund i Helse Nord-Trøndelag, ordet. Hun la ikke skjul på at situasjonen tærer på de ansatte på Sykehuset Namsos.

– Ansatte opplever at det skaper usikkerhet og binder opp energi. Når man kan forvente en avklaring? Et halvt år? Et år?

– Det siste jeg har hørt er at det skal være et møte nå i september – så håper jeg at det kommer noen signaler ut fra det, svarte Åm.

Også styremedlem Nils Kvernmo – tidligere direktør ved St. Olavs hospital – stilte seg bak oppfordringa fra direktøren.

– Jeg tror ikke vi skal så noen tvil om at det skal være et akuttsykehus i Namsos. Det er forankra i nasjonal helse- og sykehusplan. Men jeg skjønner at en slik sak kan så tvil. Og det er riktig som direktøren sier; i slik saker skader det ikke å bruke sine politiske kontakter inn mot Stortinget og regjeringsapparatet.

Kommentarer til denne saken