Gå til sidens hovedinnhold

Helsesektoren svikter på kommunikasjon

Trøndelag eldreråd har fått en del signaler på frustrasjon og bekymring over måten kommunikasjon eller manglende sådan, mellom sykehus, leger, pasienter og pårørende praktiseres

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eldrerådet som folkevalgt og medvirkningsorgan tar i sitt arbeid sikte på å bidra til å bedre levekårene for eldre gjennom bla. ha fokus på brukermedvirkning og godt samspill med aktuelle samfunnsaktører. Eldrerådet har som formål å være et samarbeids og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale organ, samt øvrige samfunns organer.

Det forutsettes at dette oppfylles gjennom et godt og funksjonelt samspill. Det er en kjent sak at eldre kan ha mange ulike diagnoser og dermed mange fagfolk som er med på å til friskne pasienten. I disse tilfellene opplever pasienten og bli kasteball mellom yrkesgrupper og behandlingssted, med påfølgende reiser og opphold.

Trøndelag er et stort fylke og dermed store avstander som gjør det strabasiøst med eks. behandling dag 1 av diagnose A, retur hjem, med for oppmøte dag 3 til neste undersøkelse og nye fagfolk. Med dette som bakgrunn har eldrerådet følgende kommentar og spørsmål:

  • Hvordan kan rutiner legges opp slik at pasienten i hovedsak kan få utført flere undersøkelser samtidig når man først er i helsevesenets hender? Felles helhetlig plan?
  • Forbedre informasjonen til pasienten når brev til andre instanser blir sendt? Dette oppleves som en stor mangel og frustrasjon. Hvem har ansvar for denne info?
  • Brev til pasienten skal være på godt og forståelig språk slik at det kan bli forstått av mottaker, subsidiert må det oversettes og tilpasses pasientens forutsetninger.
  • Ikke alle har IKT tilgang, dermed må opplysningene til pasienten sikres mottatt
  • Transport til/fra sykehus o.l.. må tilrettelegges slik at reisen ikke blir en tilleggsbelastning, grunnet mange timers reise.
  • Hvem kan overprøve legens rekvisisjon, med hensyn til forsvarlig skyss

Eldrerådet i Trøndelag har full forståelse for stor aktivitet i helsesektoren, men vår oppgave her er å belyse og understreke de mange utfordringer pasientene blir utsatt for på grunn av manglende koordinering av behandlinger og reiser. Eldrerådet vil være med som medvirkningsorgan til hjelp for å bedre situasjonen for våre innbyggere.

Kommentarer til denne saken