Gå til sidens hovedinnhold

Helsesykepleier Ida: Derfor veier vi skolebarn

Veiing av skolebarn vekker med jevne mellomrom reaksjoner og diskusjoner, og ofte blir belastninger for overvektige barn trukket fram som et argument for å la barna slippe. Saken er at veiing og måling av barn handler mer om andre ting enn om overvekt. 

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Det viktigste å huske på er at alle barn er forskjellige. Det er gener og arv som bestemmer hvilken størrelse kroppen vår er programmert til å bli. Helt fra barna er små legges høyde og vekt inn i barnets eget koordinatsystem (barnets kurve) som vil kunne forutsi hvordan barnet kommer til å vokse. Litt variasjon og endring er selvfølgelig helt naturlig, siden høyde og vekt også påvirkes av miljøet vi vokser opp i og vanene vi har.

Alle skolebarn får tilbud om å veies og måles i 3. og 8. klasse. Sammen med høyde og vektmålinga får barna en samtale om egen helse, kropp og trivsel. Veiinga skal skje en og en, i trygge omgivelser og lett avkledt (altså i truse og eventuelt t-skjorte) så lenge barnet synes det er greit. Hele undersøkelsen og samtalen skal foregå på barnets premisser.

Grunnen til at vi fortsetter å følge med på barnets vekst handler om at høyde og/eller vekt som er for mye eller for lite i forhold til hva vi forventer av det enkelte barn, kan være tegn på sykdom og/eller kan utgjøre en helserisiko.

Avdekke

Grunnen til at vi ønsker minst mulig klær på barna under veiing handler ikke om at buksa veier så utrolig mye, men om at vi skal kunne se på kroppen til barnet. Se på kroppens proporsjoner og vurdere om hofter og rygg ser symmetriske ut. For eksempel vil skoliose (skjev ryggsøyle) eller ulik lengde på beina gi slitasjeskader dersom dette ikke oppdages tidlig.

Ved å se på huden kan vi oppdage skader fra lek, uhell, selvskading eller vold fra andre. Noe av det viktigste vi gjør er å hjelpe barn og familier som opplever vold og overgrep, derfor vil blåmerker, brennmerker eller arr på ulogiske plasser gi oss et ansvar for å sjekke ut hva det handler om. Vold og overgrep vil også kunne gi utslag på høyde og vektmålingene.

Vekt som ikke øker som forventet kan skyldes mye, som endringer i matvaner og aktivitet, allergier, hormonforstyrrelser, spiseforstyrrelser, sykdom eller mistrivsel. Mens høyde som ikke er som forventet kan være tegn på alt fra hormonforstyrrelser, omsorgssvikt til sykdommer i organer. Heldigvis er det relativt sjelden at årsaken til endringene er alvorlige, men det er likevel viktig å finne ut av hva det skyldes.

Forebygge

I tillegg til å avdekke, er det å forebygge en stor og viktig oppgave. Overvekt eller undervekt er i seg selv verken farlig eller problematisk, noen har større kropper og andre har mindre, sånn skal det være! Men dersom et barn for eksempel har alvorlig fedme er det viktig å ta tak i, fordi vi vet at dette medfører høy risiko for sykdom senere i livet.

Derfor henviser vi alltid barn og unge med alvorlig overvekt eller alvorlig undervekt videre til fastlege for medisinsk undersøkelse. Vi ringer også hjem dersom vekta stagnerer eller skyter i taket, for å sammen med foreldrene finne årsaken og dermed ha mulighet til å snu vaner som slår uheldig ut og eventuelt henvise videre ved mistanke om sykdom.

Støtte og hjelpe

Noe av det vanskeligste vi gjør som mennesker er å endre vaner, og skal man få det til over tid så må man ha en plan. Familier og unge som ønsker hjelp til å endre matvaner eller aktivitetsvaner kan få informasjon, hjelp og støtte til dette hos helsesykepleier og fastlege.

La meg understreke at det viktigste av alt er at det skal være plass til alle i et samfunn. Hva du er verdt som menneske eller hvordan du blir behandlet skal ikke ha sammenheng med om du er kortere, lengre, tynnere eller tykkere en gjennomsnittet.

Grunnen til at helsesykepleiere er så opptatt av vekt og høyde handler om å avdekke sykdom og omsorgssvikt, og om å forebygge senere plager og sykdom. Siden jobben vår handler om det beste for barna, så har vi også et ansvar for å si ifra på barnas vegne. Vi er her først og fremst for å hjelpe og støtte, og dette er vårt utgangspunkt når vi ringer hjem etter helseundersøkelser på skolen.

Kommentarer til denne saken