Her er de nye tiltakene:

  • Nasjonalt skjenkeforbud i 14 dager
  • Ber nordmenn å vente med å ha besøk i 14 dager.
  • Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet.
  • Grense på fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem.
  • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
  • Nordmenn bes om å unngå alle unødvendige reiser både innenlands og utenlands.
  • Kjøpesentre og butikker anbefales å innføre antallsbegrensninger.