Gå til sidens hovedinnhold

Her er forslaget til nye, strenge regler i Trondheim

– Det blir strengere tiltak. Det er klart vi må gjøre noe, sier kommunedirektør Morten Wolden.

(Nidaros)

Etter flere tilfeller av muterte virus i Trondheim har kommunen forberedt innbyggerne på strengere tiltak.

Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte klokka 14.00 i dag, onsdag 10. februar. Her bestemmes det om forskriften vedtas eller ikke.

– Det blir strengere tiltak. Det er klart vi må gjøre noe. Det er en uoversiktlig situasjon med tre uavhengige smitteklynger med mutert virus som gjør oss veldig urolig og som gjør at vi er nødt til å iverksette strengere tiltak, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Klokken ett gikk han og kommuneledelsen inn i et møte med Trondheimsregionen for å diskutere fellestiltak.

Kommunedirektøren har lagt fram følgende forslag:

Formannskapet vedtar å videreføre:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
 • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder

Formannskapet vedtar nye forsterkede tiltak:

 • Stenging av virksomheter (se faktaboks under).
 • Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 • Skjenkestopp
 • Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter med unntak av grunnskole og videregående skole
 • Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre
 • Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Det foreslås også følgende anbefaling:

 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehagetil 10 personer per husstand.

Flere utbrudd

Bakgrunnen for at det foreslås nye, strenge tiltak er utbruddet med den britiske mutasjonen av koronaviruset. Nå er det også kommet to tilfeller med muterte virus der smittesporerne ikke har klart å finne en link til hovedutbruddet som knyttes til Smith stål.

Det framgår i saksframlegget i forbindelse med at det nå skal behandles ny forskrift for smitteverntiltak i Trondheim.

Det ene tilfellet som ikke knyttes til utbruddet ved Smith Stål, er et påvist tilfelle av den sørafrikanske mutasjonen av koronaviruset.

Det andre er et tilfelle av den britiske mutasjonen. Dette tilfellet knyttes til en person som bor fast i Norge. Her pågår det smittesporing fortsatt.

Disse to siste personene har hatt en del kontakter og oppholdt seg en god del i det offentlige rom i smitteførende periode, men har brukt munnbind i tråd med gjeldende lokal forskrift.

Kommuneoverlegen mener det på bakgrunn av den uoversiktelige situasjonen hvor det de siste uker har vært risiko for smittespredning av særlig smittsommer virusvarianter og der man til dels ikke har oversikt over hvem som har vært eksponert, gjør det nødvendig med strengere regler.

Kommentarer til denne saken