NAMSOS: Det viser ferske kvartalstall fra Nav. Her går det fram at Nærøysund (5,9%) har det høyeste sykefraværet, tett fulgt av kommunene Namsos og Grong, som begge lander på 5,8%. Høylandet har det laveste fraværet (3,5%), fulgt av Lierne og Selbu (3,7%). Det siste året har sykefraværet gått ned i 16 av fylkets kommuner, og nedgangen er størst i Lierne og Flatanger.

Sykefraværet øker mest i Namsskogan, fulgt av Rindal.

Varighet og gradering

Trøndelag er for øvrig fylket med høyest andel graderte sykefravær – 25,5 prosent av alle tilfellene havner inn i den betegnelsen.

– Gradert sykmelding gjør det mulig for arbeidstakeren å være delvis i jobb under sykefraværet. Kan man være i jobb til en viss grad, er det det beste for både medarbeideren og virksomheten. Dette er en statistikk vi er glade for å toppe, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag. Han mener resultatet gir en god indikasjon på at det jobbes målrettet med inkluderende arbeidsliv i de trønderske kommunene.

Åtte av ti sykefraværstilfeller er avsluttet innen to måneder, mens 7,5 prosent har vært sykemeldt i 26 uker eller mer.

Én diagnose øker kraftig

Over halvparten av alle sykefraværstilfeller skyldes sykdommer i luftveiene (24%) og diagnoser i muskel og skjelett (28%). Mens muskel- og skjelettlidelser har en liten nedgang i antall tilfeller fra i fjor, er det ei kraftig økning i antall tilfeller med sykdom i luftveiene.

– Sykefraværet på grunn av korona, influensa og andre luftveissykdommer er 75 prosent høyere i år enn i samme kvartal i fjor. Den betydelige økninga det siste året kan ha sammenheng med at samfunnet er tilbake til normalen, for eksempel med at vi nå er mindre på hjemmekontor, og dermed mer utsatt for smitte og sykdommer i luftveiene, sier Aas.

Antall sykefravær på grunn av hjerte- og karsykdommer, muskel-/skjelettlidelser og svangerskapssykdommer har gått ned. I de andre diagnosegruppene er det en økning.