OVERHALLA: Vegtrafikksentralen Midt melder at fylkesvegen mellom Vibstad og Grande er stengt på grunn av høy vannføring i Namsen.

Omkjøring er skiltet.