Her kan du se hvor flest viltpåkjørsler forekommer i Namdalen

VILTPÅKJØRSLER: På hjorteviltregisteret.no kan du zoome deg inn på kartet for å se hvor viltpåkjørsler forekommer.

VILTPÅKJØRSLER: På hjorteviltregisteret.no kan du zoome deg inn på kartet for å se hvor viltpåkjørsler forekommer. Foto:

I 2019 ble det registrert 739 kollisjoner mellom bil og vilt i Trøndelag de tre siste månedene av året. En av tre viltpåkjørsler skjer nå og fram mot nyttår.

DEL

NAMSOS: Forsikringsselskapet Gjensidige har gått gjennom statistikk fra Miljødirektoratets hjorteviltregister, som viser hvor og når viltpåkjørslene skjer. I 2019 ble det registrert 2.243 viltpåkjørsler i Trøndelag. 739 av disse i oktober, november og desember. Det er 31 flere påkjørsler enn i samme periode året før.

– I tida framover må bilførere være ekstra oppmerksomme på at det plutselig kan dukke opp dyr i vegbanen. Det er en markant økning i antall viltpåkjørsler den siste delen av året, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Søk i kartet her: På hjorteviltregisteret kan du se på kartet hvor viltpåkjørsler i Trøndelag forekommer.

I en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige, svarer 3 av 10 bilister i Trøndelag at de har opplevd å kjøre på dyr. I over 80 prosent av tilfellene var det vilt de kolliderte med, i 20 prosent av tilfellene husdyr.

Økninga på høsten og tidlig vinter kan forklares med kortere dager og mørkere kvelder, vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, sesongtrekk og høstjakta som fører til at dyra forflytter seg mer.

Hovedfartsårer med mye trafikk, som langs E6 og riksvegene, kommer naturlig nok høyt på lista. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken