NAMSOS: Det var til syvende og sist turgåere langs den gamle toglinja utover mot flyplassen i Namsos som gjorde kommunen oppmerksom på den åpne kloakken som rant fra Klippenvegen.

– I vår fikk vi tips fra publikum om at det så helt for jævlig ut i området og at det luktet stygt, bekrefter rådgiver vann og avløp i Namsos kommune, Tomas Haugum til NA.

26. mai reiste kommunen ut på befaring og fikk bekreftet det de hadde fått melding om. Da så de selv toalettpapir og avføring ligge fritt i naturen, og det luktet heller ikke godt på stedet.

– Da tok vi ei beslutning om å rydde opp, for det går ikke an å ha det sånn, sier Haugum.

Luktet i mange år

Fridtjof Tangen og kona Rita Nynes bekrefter overfor NA at det har vært lukt og avrenning på stedet i flere år.

– Vi bor på Rønningsåsen og går jevnlig tur langs toglinja utover mot flyplassen. Vi har sett avrenning og kjent veldig til kloakklukt på stedet i mange år, i alle fall i de tre–fire siste årene, anslår Tangen og tilføyer:

– Det er åpenbart ikke lov å ha det sånn. Å sende septik rett ut i naturen er så vidt meg bekjent forbudt.

Ingen anelse

Men hos Namsos kommune aner de ikke hvor lenge det har lekket kloakk fra den overfylte septiktanken.

– Jeg vet ikke, og er ikke rette person til å svare på det heller. De som hadde med dette å gjøre, har sluttet. Det jeg vet, er at kummen ble byttet for en del år siden, og at den skulle tømmes regelmessig. Det var avtalt at det skulle være tømming etter behov, og at det var kommunen som skulle stå for tømminga. Det ble ikke fulgt opp. Undervegs her har det skjedd en svikt i systemet, og kummen ble ikke tømt. Til slutt rant kloakken over, ut i naturen og derfra videre og ut i elva, forklarer Tomas Haugum.

Strengt forbudt

At det er forbudt å la septik renne ut i elva, er han imidlertid klar på:

– Det er selvfølgelig ikke lov til å forurense omgivelsene med kloakk. Vi har ikke vært klar over denne saken – og ikke hatt kontroll, innrømmer Haugum, som ikke har funnet noen driftsinstruks på tømming av septiktanken i Klippenvegen som rommer kloakken til fem bolighus.

– En ting er imidlertid klart, og det er at en kum med kloakk fra fem hus skal tømmes regelmessig og minst to ganger i året, tilføyer han.

Ledningsbrudd

Men etter at Namsos kommune ble gjort oppmerksom på saken, har de som sagt tatt grep og funnet ut av hva som har skjedd. VA-ingeniør Geir Egil Olsen i Namsos kommune opplyser til NA at det har vært ledningsbrudd et sted mellom Klippenvegen og ned mot elva.

Nå er kommunen i ferd med å montere ny pumpestasjon i Klippenvegen.

–Vi har gravd og lagt ny pumpeledning halvvegs til Breivika og vi holder på å legge siste halvdel av pumpeledningen nå. Jeg regner med at vi er i mål om et par ukers tid, anslår Olsen.

– Og da er kloakkutslippet historie?

– Ja, forsikrer han.