Selv syns jeg det er både interessant og utfordrende, men som lokalpolitiker må du ta det ansvaret det er å være representant i kommunestyret og eventuelt andre råd og utvalg.

Som mangeårig lokalpolitiker og ordfører i Namdalseid kommune var jeg tilhenger av å bygge en ny kommune sammen med Namsos og Fosnes kommune og Lund i tidligere Nærøy kommune. «Bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg.» slik det står i intensjonsavtalen som ble fremforhandlet.

Les også

Utfordringene står i kø for Namsos

Dette har jeg fremdeles trua på at VI skal klare. Jeg er bevisst på å bruke ordet VI. VI er i samme kommune, VI sitter i samme kommunestyret og jeg regner med VI har et felles ønske og mål om å være gode politikere for de som har stemt på oss. VI følelsen er viktig for meg, både å ha og gi uttrykk for. Akkurat noen VI-følelse tror jeg ikke Gunnar Hojem har, når han beskylder kommunestyrene i tidligere Fosnes og Namdalseid kommune for å tømme kommunekassa «før namsosingene får tak i den.» som han skriver.

Hojem sier rett ut at kommunestyrene i Namdalseid og Fosnes kommune bevisst tømte kommunekassa ved blant annet. å bygge idrettshall h.h.v på Namdalseid og Jøa og overlot regninga til den nye storkommunen. Hojem sier han har vært med i kommunestyret de siste 5-6 årene, altså fra 2015, da prosessen om en mulig kommunesammenslåing startet, og da burde Hojem huske at historien slett ikke er slik han beskriver.

Det forteller meg at Hojem, som er partiløs, også er historieløs og sågar totalt respektløs.