NAMSOS: – Jeg og flere har jobbet mye med denne saken tidligere. Blant annet har Ingvild Kjerkol stilt spørsmål til statsråd Høie og fått et lite betryggende svar, sier namsos-ordføreren, som stiller jeg bak administrerende direktør Tor Åm.

– Jeg er helt enig med Åm i at nå må kampen for å få en ny helikopterplattform ved SykehusetNamsos trappes opp. Jeg setter pris på den tydelige oppfordringa fra ham, og har allerede tatt kontakt med alle gruppelederne i kommunestyret for å få alle partiene til å ta det opp med «sine» respektive nasjonale politikere. Det vil også bli jobbet med saken fra regionrådets side, sier Holstad.

– Hva tenker du om det Åm sier at han tar dette som et signal at man ikke mener alvor med Sykehuset Namsos?

– Stortinget har bestemt at Sykehuset Namsos skal være et akuttsykehus. Det er ikke noe som tyder på at noen jobber for å endre det vedtaket. Men da må vedtaket følges oppi praksis, blant annet ved å gjøre sykehuset i stand til å kunne ta imot de nye helikoptrene, sier Holstad, og fortsetter:

– Når vi nå over en lang tidsperiode har opplevd at Namsos har falt nedover på prioriteringslista for oppgradering og/eller nybygging av helikopterplattform, er det høyst legitimt å stille spørsmålet Åm stiller