NÆRØYSUND: – Det er en del forskjellige smitteklynger som har oppstått i forbindelse med reising i jula, sier Morten Wengstad i Nærøysund kommune.

Smittetallene fra FHI inkluderer også folk som har bostedsadresse ett sted, men som bor et annet sted i landet, som for eksempel studenter. Wengstad opplyser at kommunen ikke har endelige smittetall for siste døgn, men sier at MSIS-tallene stemmer godt overens med antallet positive hurtigtester som ble registrert mandag.

Samtidig som det er registrert høye smittetall i går, skal de gå noe ned.

– Hurtigtestene som ble tatt tirsdag viste færre positive svar, så det vil bli betydelig færre smittetilfeller de neste dagene, sier Wengstad.

Ifølge Namsos kommune er det bekreftet 33 smittetilfeller siste døgn. Det er ikke planlagt noen lokale tiltak fra Namsos kommune på nåværende tidspunkt.

Tidligere i uka ble det meldt om innføring av lokale tiltak, men det ble reversert samme dag. I stedet måtte to klassetrinn ved henholdsvis Namsos barneskole og Namsos ungdomsskole ha hjemmeskole ut uka.