NAMSOS: Namsos kommune har registrert 107 smittede med korona gjennom forrige uke. Dette er det høyeste smittetallet i kommunen i løpet av en uke gjennom pandemien så langt.

80 prosent smittet med omikron

Kommuneledelsen og kommuneoverlegen vurderer de økte smittetallene som forventet.

– Vi ser at over 80 prosent av de som nå tester positivt er smittet med den nye og mer smittsomme virusvarianten omikron. De smittede er mindre syke, med mildere symptomer, forteller fungerende kommuneoverlege Haldor Holien til kommunens nettside.

Kommunens smittesporingsteam erfarer at det meste av smitten har kjent smitteveg.

De fleste har blitt smittet av personer de bor sammen med, personer som allerede er registrert som smittet. Noe smitte er også såkalt importsmitte, det vil si smitte etter reise utenfor kommunens grenser. Det er med andre ord snakk om lite såkalt villsmitte.

16 smittede i skoler og barnehager

Totalt 16 barn og ansatte i kommunens skoler og barnehager testet positivt på korona i løpet av forrige uke.

– Vi opplever for tida noe smitte på flere av våre skoler. Vi jobber nå spesielt for å ivareta god og forsvarlig drift på gult nivå i den såkalte trafikklysmodellen for smittevern, sier Knut Storeide, virksomhetsleder for grunnskolene.

Gult nivå betyr at elevene kan undervises på skolen.

Knut Storeide forteller videre at det kan bli aktuelt å vurdere å sette hele klasser i karantene. Dette kan skje ved behov for å få oversikt over smittesituasjonen og slik kunne ivareta fortsatt drift på gult nivå.

– Det gode samarbeidet mellom smittesporingsteam, kommuneoverlege og oppvekstsektoren skal forsterkes ytterligere framover, sier virksomhetslederen for grunnskolene.

Namsos helsehus

Namsos helsehus opplevde forrige uke et koronautbrudd blant beboere og ansatte. 10 personer ble rapportert smittet gjennom uka.

Kommuneoverlegen vurderer å ha oversikt over smittesituasjonen på Namsos helsehus.

Husk å rapportere positiv hurtigtest

– Det er viktig å huske at man skal rapportere til kommunen om man tester positivt på hurtigtest, ring da kommunens koronatelefon, sier fungerende kommuneoverlege Haldor Holien.

Videre oppfordrer kommuneoverlegen alle innbyggere til å vaksinere seg, holde seg hjemme ved sykdom og ha lav terskel for å teste seg ved mulige symptomer på korona.

Namsos kommune rapporterer hver mandag om forrige ukes smittetall. Med økte smittetall vil kommunen heretter også komme med en mellomrapportering på torsdager. Ved utbrudd eller andre særlige behov vil kommunen orientere innbyggerne utenom dette også.

Namsos kommune følger gjeldende nasjonale råd og anbefalinger for håndtering av koronapandemien.