I neste kommunestyremøtet 25.mai, vil saken om riving av det gamle samfunnshuset på Jøa, være et tema.

Som omtalt av Namdalsavisa den 11.05. 23, er det de senere år blitt brukt som næringslokaler for lokale virksomheter. Den 02.02.21 utalte driver og eier av Seglloftet AS Frode Bjøru, at Jøa trenger mer næringsareal - Det er vi i Høyre helt enig i!

Vekst og verdiskapningi hele kommunen, er noe vi i Høyre vil jobbe for.

Siden eiendommen bygget står på, pr dagsdato ikke er regulert for næringsareal, ønsker Namsos Høyres kommunestyregruppe, å tilrettelegge for dette videre bruk av bygningsmassen. Vi vil derfor foreslå et salg av bygningen på 1 krone til dagens leietaker, samt omregulere eiendommen for bruk til næringsvirksomhet.

Dette vil sikre videre bruk av arealet og muligheter for det lokale næringslivet på Jøa.

For er det noe vi gjør for mye av i Namsos kommune i dag, er det å rive bygninger som kan anvendes til andre bruksområder. Det vi gjør for lite av, er å satse på vårt lokale næringsliv. Namsos Høyre står på lag med næringslivet og vi vil fortsette å jobbe for mer utvikling og verdiskapning.

Forslaget vil bli fremmet i god tro på at dette vil være positivt, ikke bare for næringslivet på Jøa, men for hele kommunen.