Hvorfor havnet rike Norge i en situasjon med store sosiale problemer på grunn av dyr strøm? Har solidaritets-Norge raknet? Er dette en uungåelig strømkrise? Etter min mening er strømkrisa et resultat av Høyre-politikk og norsk medlemsskap i EØS.

Partiet Høyre hadde, og har, to hovedmålsettinger i sin politikk:

  • Mindre stat og mer markedøkonomi.
  • Norsk medlemskap i EU/EØS.

Med bakgrunn i dette innførte Høyreregjeringa, med statsminister Jan P. Syse, en nye energilov våren 1990. Før 1990 styrte stat, fylkeskommuner og kommuner vannkraftpolitikken gjennom regionale og lokale vannkraftverk.

Den nye Energiloven innførte et markedsbasert kraftsystem hvor mange energiselskaper skulle konkurrere med utgangspunkt i kjøp og salg gjennom en børslignende kraftpool .Den nye Energiloven var forberedelse til norsk medlemskap i EU. EU/EØS arbeider for fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Dette er Høyre-politikk og markedsliberalisme satt i system. Dessverre vardet Arbeiderpartiet, med statsminister Gro Harlem Brundtland, som tok over høyrestafettpinnen og ført e Norge inn i EØS i 1992. Heldigvis klarte ikke Høyre og et splittet Arbeiderparti å føre oss inn i EU. Det norske folk sa nei til EU i 1994.

Den norske kraftpoolen utviklet seg til en felles nordisk kraftpool gjennom overføringslinjer til Sverige og Finland. Nå er vi inne i en tredje fase med oversjøiske kraftkabler til nye EU-land, og dermed slutte Norge seg tettere til et felles europeisk kraftmarked. Fordi flere EU-land la restriksjoner på sin krafteksport, innførte EU i 2009 ACER (European Agency for the Cooperation og Enery Regulators). ACER, som Norge dessverre sluttet seg til i 2019, har som hovedoppgave at medlemslandene ikke stikker kjepper i hulene for et fritt europeisk energimarked.

Når Norge har innført et markedsbasert kraftsystem, medlemskap i EØS/ACER og stadig bygger nye kraftkabler til utlandet, er Norge i dobbel forstand fanget i nettet. Norge absorberer EU-prisene på kraft og vi har et svært lite handlingsrom for dempe strømprisene. Strømtiltak må godkjennes av EØS/ACER og ender ofte opp i anklager om statlig subsidiering og konkurransevridning.

Energiressursene i Norge tilhører det norske folk. Derfor er det uhørt at høyresidas markedsbaserte kraftmarked nå skaper sosiale problemer i landet vårt. Tidligere AP-statsminister Oddvar Nordli sa det så godt i et intervju i 2013: «Et langt liv har lært meg at markedskreftene har enda ikke løst ett sosialt problem, men du verden hvor mange de har skapt.» Derfor må staten/Stortinget igjen ta styringa over kraftmarkedet og kraftproduksjonen. For å klare dette må Norge stoppe bygginga av nye kraftkabler til utenlandet, og Norge må melde seg ut av EØS/ACER.