«Forskerne mener det er nødvendig å gripe fatt i funnet som vitner om den nokså konsistente forskjellen mellom utdanningsnivå der de med grunnskoleutdanning systematisk rapporterer inn høyere grad av psykiske plager».

Det forundrer meg at dette presenteres uten en diskusjon om årsak/virkning: hva mener de egentlig funnet viser?

Etter min mening er minst to ulike måter å se dette på:

  • NN har dårlig psykisk helse fordi hun har lav utdanning.
  • NN har lav utdanning fordi hun har/har hatt dårlig psykisk helse.

Det kan virke som HUNT-rapporten antyder at det er pkt 1 som gjelder? Jeg tenker at pkt 2 gjelder for store grupper.

Det er vanskelig å tilegne seg kunnskap og utdanning når hodet ditt er fylt av vanskelige tanker. Eleven som er til stede på skolen, men som f.eks. har vært utsatt for et traume, som er bekymret for om forelder er edru når hun kommer heim, er mor i god form i dag? Eksemplene er mange – hvor mye kunnskap får denne eleven med seg? Hvilken utdanning vil hun få?

Personlig kjenner jeg til flere som tilsynelatende var «skoleflinke» fram til ungdomsskole/videregående skole, men et eller sted underveis fikk de konsentrasjonsproblemer og «problemer med psyken». Skoleprestasjonene ble betydelig redusert og kanskje fullfører de ikke videregående.

Allerede i oppveksten hørte jeg om noen voksne som «var så kloke at det bikket over for de»: De hadde begynt på universitetsutdanning, men måtte slutte pga psykiske problem.

Dette er bare noen eksempler på personer som nå blir definert som person med lav utdanning og dårlig psykisk helse hvor psykisk helse etter min mening er medvirkende årsak til lav utdanning.

Et annet forhold som HUNT-rapporten peker på er at faren for å få psykiske plager økes med lav inntekt.

Jeg tenker at dette også kan snus på hodet ved å si at faren for å få lav inntekt øker med graden av psykiske lidelser, eller at personer med psykiske lidelser har lav inntekt fordi de har lav utdanning. Mange som ha psykiske utfordringer, er uføretrygdede – og er dermed i lavinntektsgruppa.

Jeg savner også her en drøfting av årsak/virkning. Generelt savner jeg ofte også den kritiske journalistikken når ulike rapporter, undersøkelser og statistikker presenteres. Fakta skal refereres objektivt, men det kan vel stilles noen spørsmål også?