(NT24)

RØRVIK: Kystrutetilbudet langs strekningen fra Bergen til Kirkenes var i utgangspunktet kraftig redusert som en følge av strenge reiserestriksjoner. Siden begynnelsen av oktober har Hurtigruten seilt med to av elleve skip på strekningen.

Mandag ba Samferdselsdepartementet om at de to skipene fremover skal seile strekningen Bodø – Kirkenes – Bodø.

– Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes. Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten. Vi har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, og sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Det er ikke satt noen sluttdato for ordningen, som innebærer at de lett gjenkjennelige skipene blir fraværende i havnene i Rørvik og Trondheim.

Provosert

– Dette var det siste vi trengte nå. En ytterligere reduksjon av ruteproduksjonen vil få direkte konsekvenser for arbeidet med å få gods over på sjøen. Mer gods vil nå gå langs landeveien, og det er det motsatte av det vi ønsker, sier havnedirektør Asle Andersen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) til NT24.

Det lokale havneselskapet har i en årrekke vært en sentral aktør i arbeidet for å flytte deler av landtransporten over til sjø, og er blant annet delaktig i samarbeidet om den nye sjømatruta fra Trøndelag til Rotterdam.

Andersen legger legger ikke skjul på at han er kraftig provosert, og mener at beslutningen om rutekutt føyer seg inn i rekken av nedprioriteringer fra myndighetenes side.

– Dette er en fortsettelse av den manglende støtten til sjøtransporten fra departementets side, sier Andersen, med henvisning til at regjeringen foreslår å kutte tilskuddet til overføring av gods til sjøen i forslaget til statsbudsjett.

– Jeg frykter for de langsiktige konsekvensene. Vår erfaring er at selv kortere stopp fører til en langvarig svikt i godsmengdene for Hurtigruten, sier Andersen.

Kan gi økte kostnader for sjøtransporten

Med samtlige skip i drift står Hurtigruten for om lag 40 prosent av inntektene i havneselskapet. Siden i vår har rutetilbudet vært kraftig redusert.

– Alle som skjønner litt økonomi forstår at et inntektsbortfall på opp mot 40 prosent er dramatisk, understreker havnedirektøren.

– Gjør dere noe for å kutte kostnadene?

– Det er ikke så mye å kutte i. Staben er allerede så liten som den kan få blitt, og mesteparten av kostnadene våre er knyttet til drift og vedlikehold av infrastruktur, sier Andersen.

Havnedirektøren utelukker ikke at rutekuttet vil føre til økte kostnader for den øvrige sjøtransporten.

– Inntektsbortfallet må jo kompenseres på et vis, og vi har ingen kompensasjonsordning som hjelper oss. En konsekvens kan være at inntektene hentes inn med økte anløpsavgifter for andre rederier, sier Andersen.

Han har forståelse for at Hurtigruten er i en krevende situasjon, men savner langsiktighet fra departementets side.

– Departementet ser ikke det store bildet. Beslutningen om å kutte vil føre til flere trailere på veiene og økte kostnader for den øvrige sjøtransporten avslutter Andersen.