For vel en uke siden hørte jeg et foredrag om det nye renovasjonsanlegget som skal komme på Spillum. Det var svære greier. Det var blitt foretatt mange undersøkelser for å finne den rette plassen. Når så stort areal skal benyttes i havneområdet, må en gå ut fra at det er p.g.a. benyttelse av sjøvegs transport.

Men her var svaret NEI. Biltransport var beregnet å være den beste og mest lønnsomme.

Hørte senere et foredrag av en representant fra Namsos Havn. Han var svært godt fornøyd med havneplanene i Namsos. Men for at den skal få utnytte sin verdi, må tilliggende områder være lagt til rette for industri/bedrifter som har behov for å benytte havna.

Da er det min forstand ikke lenger strekker til. Det trenger ikke å bety så mye. Men hvorfor la en bedrift - som hovedsaklig vil benytte biltransport - okkupere store arealer av de indre områder i Namsos Havn?

Det er store transportmengder det er her er snakk om. Hvis det hovedsaklig skal benyttes bil, hvorfor ikke fortsette i Overhalla. Vel, det må bygges bedre veger. Kanskje kan vi igjen snakke om jernbane. Plukke fram mine tanker om jernbane til Sjøåsen, og legge MNA-senralen der?

Det må på bordet en transportplan for Namdalen. Ytre Namdal jobber med sine planer om ny veg til E6. Burde ikke også de flytte store deler av produksjonen til Sjøsen til jernbane og bedre veger?

Hvor er Region Namdal?