Det var en gang at en skolebussjåfør var mer enn en sjåfør – i den forstand at han av sin oppdragsgiver fikk lov til å gjøre mer enn å frakte elever til og fra skolen. Bussjåføren hadde kontroll på sine unge passasjerer. Han visste hvor han skulle stoppe hver morgen og hver ettermiddag. Og han visste hvem som hadde rett på skoleskyss.

Nå synes det som om sjåførene på skolebussene er fratatt denne egenskapen. AtB, som er et «mobilitetsselskap som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag», sendte den første skoleuka fem uniformerte vektere til Kolvereid for å kontrollere at elever helt nede i seksårsalderen kunne vise fram sitt busskort.

Åpenbart for å ta ungene som sniker på skolebussen mellom blant annet Kolvereid og Abelvær.

Hendelsen vakte selvsagt reaksjoner hos både elever, foreldre og skoleledelse. Kommunikasjonsdirektøren i AtB forsvarte den uniformerte kontrollen og fant det viktig å understreke i NA at det ikke blir gitt bøter til barn under 15 år – og at alle smitteverntiltak ble fulgt av vekterne som gjennomførte kontrollen.

Ikke ett eneste ord som indikerte forståelse for de kritiske reaksjonene som kom.

Selv har jeg opplevd billettkontroll på t-banen i Oslo. Å bli stoppet av en mur av vektere på perrongen på Jernbanetorget er ikke en hyggelig opplevelse, selv om du kan framvise gyldig billett. At små barn blir utsatt for noe tilsvarende, synes ikke å bety noe for de som tar avgjørelsene i AtB.

AtB er i sin helhet eid av Trøndelags fylkeskommune, og med fire politikere fra Nærøysund sentralt plassert på den fylkespolitiske arenaen, skulle det være betimelig med en eller annen form for reaksjon.

Den kom fra Aps Terje Sørvik, som i fylkesutvalget denne uka stilte spørsmål knyttet til det som skjedde på Kolvereid 7. januar. Med sin lokalkunnskap mener han at risikoen for sniking på skolebussen er liten i Nærøysund. Samtidig pekte han på at skoleskyss er en tjeneste basert på rettigheter avhengig av avstand fra skolen.

Svaret han fikk dreier seg i hovedsak om å understreke behovet for kontroll som et forebyggende tiltak og sjekk av gyldige billetter. Det framholdes også at det ikke ligger i AtBs rutiner at skoler varsles om kontroller, men at reaksjonene fra Kolvereid har ført til at AtB nå vil varsle administrasjonene på barneskoler i forkant av billettkontroller.

En liten seier for folkemeninga.

Bussjåførens rolle og oppgaver blir ikke omtalt med ett eneste ord i svaret fra fylkesrådmannen. At bussjåførene som oftest er lokalkjente med god kjennskap til elevene, tillegges ingen vekt. At skoledagen for mange starter med et møte med en forståelsesfull bussjåfør – «med godt humør», som det heter i sangen – er tanker som virker å være fraværende hos ledelsen i AtB.

Det er ikke bare i denne saken at AtB synes å ha en manglende forståelse for at utfordringer og behov ikke nødvendigvis er de samme i distriktene som i Trondheim.

Før jul vakte det sterke reaksjoner på Salsbruket da det ble kjent at det blir kuttet i ferjetilbudet mellom Hofles og Geisnes – ei endring som ble gjort i samråd med tidligere Nærøy kommune, men ukjent for politikere og ledelse i den nye storkommunen.

På nyåret kom AtB med forslag om å endre rutetilbudet i Namdalen fra 1. august. For Liernes del vil det bety en kraftig reduksjon i kollektivtilbudet med bortfall av busstilbud og tilbringertjenesten. Det fryktes at en reduksjon i tilbringertjenesten, som er et populært og mye benyttet tilbud i norddelen av det nye storfylket, vil bli rammet fordi tilbudet også blir innført i andre områder i Trøndelag og at de økonomiske rammene da vil bli for små.

Fra Namdalens side varsler leder Stian Brekkvassmo i Namdal regionråd kamp for å sikre et kollektivtilbud som vil være akseptabelt.

Utfordringene knyttet til hvor AtB har sitt fokus kan oppsummeres med et hjertesukk Nærøysunds varaordfører Terje Settenøy (Frp) kom med på et folkemøte på Salsbruket da reduksjonen i ferjetilbudet ble diskutert før jul:

«Busskurene i Trondheim skal få varme mens distriktene kjemper for å opprettholde et best mulig tilbud».