Gå til sidens hovedinnhold

Hva er egentlig greia i Folla utmarkslag?

I forrige jaktidsrevisjon ble elgjakten utvidet og foregår nå hele høsten fra 25.09 til 23.12.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ledet viltutvalget i Nærøy når dette ble sendt på høring. Det var tverrpolitisk enighet om at en utvidelse av elgjakten skulle komme alle som er glade i naturen til gode, og at det ikke skulle fortrenge annen jakt. Det ble snakket varmt om lokal forvaltning, om bedre tid i jakta, om tilpasning til andre jegere og at jakt på andre arter nå kunne skje i samarbeid og samtidig med elgjakta.

Blilyst, bolyst og muligheter for alle. Spesielt for ungdommene i kommunen, var viktige verdier i høringssvarene. Kommunen bruker tross alt betydelige ressurser i administrasjon, politiske utvalg og planarbeid tilknyttet jakta. Lovnadene og de gode intensjonene var godt forankret hos grunneierne.

Jaktretten er en grunneierrettighet og den samspiller godt med andre jegere de fleste steder. Den fører også med seg et moralsk ansvar for å forvalte artene og unngå at andre blir hindret i å bruke naturen. Jakt skal ikke være at noen føler seg uønsket i skogen. Noen jakter elg, andre jakter annet vilt, mange plukker bær og noen går tur. For alle er kanskje gleden av å komme seg ut i naturen det viktigste.

Alle har lik rett til å ferdes i naturen. For oss som bor i Nærøysund bør det være en selvfølge å kunne oppleve nettop det. Vi skryter av naturen og føler ansvar for alt vi har rundt oss. Hvordan er ståa nå, noen år etter at jakttidsrammen ble utvidet? Jeg mener at det som mange fryktet, dessverre slo til.

Ta foreksempel Folla utmarkslag (som strekker seg fra Kolvereid til Foldereid)

Det er et stort geografisk område med variert natur og god tilgjengelighet. Forskjellige biotoper og, år om annet, til dels godt med småvilt som i resten av Trøndelag. Men det er aldri foretatt taksering eller laget noen oversikt over hvordan situasjonen faktisk er.

Før jaktidsrammen for elg ble utvidet var det et velfungerende system for å kjøpe jaktkort på Folla utmarkslag. Det var jaktkort på rype og skogsfugl, det var jaktkort for hare og det var jaktkort for rev og rovvilt. Første uken i rypejakten ble som mange andre andre steder solgt eksklusivt. De første ukene fra 25 sept var forbeholdt elgjakt, men fra midten av oktober var det mulig å kjøpe jaktkort og drive annen jakt for de som ikke var grunneiere. Dette fungerte meget bra. Jegerne hadde kontakt med hverandre og tok hensyn til hverandres jakter.

Så kom utvidelsen av jaktidsrammene og Folla utmarkslag valgte å utsette jaktstarten med 10 dager til den 05 oktober. Hvilken effekt dette har hatt for elgen er hverken kartlagt eller på annen måte redegjort for. Men det hadde den effekten at det utsatte og ødela samspillet som tidligere var med annen jakt.

I resten av Namdalen og Trøndelag er det i år meldt om til dels store bestander og gode fangster av ryper og skogsfugl, både fra takseringer og innmeldte fellingstall. Mange jegere fyller kvotene tidlig på formiddagen.

Men, det er ikke mulighet for noen å kjøpe jaktkort på Folla utmarkslag. De 10 første dagene av rypejakten ble solgt eksklusivt til jegere fra en annen del av landet. For alle andre er all småviltjakt stanset. Ingen lokale jegere eller ungdommer slipper til. Begrunnelsen er at de ønsker å frede alt småvilt da de antar at det er lite rype. Dessverre uten å ha foretatt telling eller taksering. Fredningen av alle typer småvilt begrunnes altså i en antagelse om lite rype, selv om enhver ser forskjell om det er skogsfugl eller hare.

Men, noen fredninger er det jo heller ikke, da grunneiere kan jakte på egen eiendom. Folla utmarkslag har i praksis bare gjort et vedtak der de utestenger andre jegere på strekningen fra Kolvereid til Foldereid og prioriterer elg. Det kunne utmarkslaget ha vært ærlige på. Det er gjort et vedtak om å tilsynelatende frede alt småvilt, mens de i realiteten bare ekskluderte resten av kommunenes jegere.

Heldigvis er det flere grunneierlag og grunneiere som ser at det går an å samarbeide, og som tar avgjørelser om kvotebegrensninger eller fredning på et faktabasert grunnlag. Som ønsker hele kommunen velkommen i skogen, også som jegere. All ære til dem.

Mitt ønske og oppfordring er å starte på nytt med de gode intensjonene som kom fram i høringene når jaktidsrammen ble utvidet. Det handler kun om enkel dialog og kontaktpersoner. Det skader ingen å prøve samarbeid og samjakt i større grad og tidligere på høsten. Høstjakta er jo over når vi kommer til november.

For egen del har jeg tilgang til jakt og storkoser meg andre steder. Det tror jeg de fleste som jakter småvilt i Nærøysund også har. Men jeg ønsker jo å kunne handle lokalt, også når det gjelder jakt. Nå blir det nok en tur til Sverige der samjakt er en helt naturlig ting. Da blir nok innkjøpene gjort i Gäddede. Ikke helt som å handle lokal gårdsmat, men smaker det vondt kan jeg jo bare fore opp reven i vinter.

Kommentarer til denne saken