Jeg er utrolig stolt av bygda mi, blant annet Kuben kulturhus og fritidsparken, for ikke å snakke om alle de dyktige og trivelige folkene du møter overalt. Allikevel er jeg mest bekymret for kulturtilbudet, som gir grunnlag for en god barndom, felles opplevelser og viktige møteplasser i bygda. Ser at biblioteket skal reduseres fra 1,3 til 0,7 stillinger. Hva skjer da med åpningstidene og tilbudet til leselystne barn/voksne?

Vi trenger tilgang til kunnskap. Tilskuddene til kulturskolen skal reduseres med 50 prosent innen en 4 års periode. Har vi da et kulturtilbud for barn/unge igjen? Hva skjer da med rekruttering til fremtidens kulturutøvere? Musikere, sangere, dansere og sceneaktører? Hvor skal de starte sin karriere, om ikke i de formative barneårene? Hvem skal underholde oss i fremtiden, hvem skal spille i korpset og synge ved de store høytider?

Kuben er et viktig møtested for å treffe kjentfolk, men også få tilgang til opplevelser utenfor det hverdagslige. Opplevelser som flytter perspektiv og som kan løfte deg ut av bygda, og sette deg i kontakt med en større verden. Det trenger vi! Kultur er bolyst og en god oppvekst. Jeg oppfordrer kommunestyret om å skjerme tilbud til barn og unge i en vanskelig prioriteringsrunde.

Lykke til!