Hvordan den visa ender vet vi ikke, men saken viser med stor tydelighet hvilke fantastiske muligheter som ligger i det grønne skiftet!

Momsfritaket for elbiler blir videreført ut 2022, men Venstre ønsker å beholde elbilfordelene til 2025. Elbilene er blitt mer allsidige og flere ladestasjoner kommer. De må gjerne komme enda raskere. Da blir enda enklere å velge elbil for alle, også her i Namdalen.

Venstre jobber for en framtid med muligheter for alle. Barna våre er bekymret og ønsker seg retten til å vokse opp med et levelig klima. Over hele landet ble det målt rekordvarm førjulsvinter, og for mange ble det grønn jul i år også. Det er liten tvil om at klimaendringene er her, og at det haster litt om vi skal klare å gjøre noe med dem.

Regjeringen har nå levert en klimaplan som viser hvordan vi skal løse utfordringene. Det er mulig å redde klimaet samtidig som vi kan leve gode liv. Vi skal verken slutte å fly eller kjøre bil, vi må bare gjøre det med mindre utslipp. Det må bli enklere og billigere å ta grønne valg i hverdagen. Venstre vil sørge for at bensinen og dieselen som brukes inneholder mer biodrivstoff, uten at det får konsekvenser for sårbar regnskog.

Alle de som jobber i hjemmetjenesten, vaktmestere eller barnevern skal få kjøre rundt uten å forurense. Sp har sagt at det er helt urealistisk at alle kommunale biler skal være nullutslippsbiler. Merkelig holdning, for Sp-kommunen Overhalla har lenge gått foran med sin miljøsatsing. Dette bør vi kunne fikse vi andre også!

Og vi er på god vei: Norske utslipp er på sitt laveste på 27 år! Venstre har fått gjennomslag for en klimapolitikk som betyr noe og gjør en forskjell. Allerede på begynnelsen av 2000-tallet introduserte Venstre elbilfordelene. For tjue år siden fantes det knapt en elbil. I dag er over halvparten av nybilene som selges elektriske. Det er en suksess vi er stolt av og vil videreføre. Tenk det, lille Norge har revolusjonert bilindustrien.

Venstre har i regjeringen prioritert mer penger til kollektivtransport. Men i mange fylker sliter mange med dårlig tilbud. Dette må fylkene levere på! Vi kan ikke ha det slik at det er kun byene som har godt tilbud. Og vi må over på mer fleksible ordninger. Bussen må gå når folk har behov, ikke omvendt.

Nylig slo regjeringen fast at det skal innføres lav- og nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter. Vi skal opprettholde Norges konkurransekraft i maritim sektor. Norge kan også bli verdensledende på miljøteknologi. Da må vi hive oss på «toget» nå. Gjør vi det kan det gi mange arbeidsplasser!

Vi heier på små og store jobbskapere. Verdier må skapes før de kan fordeles. Gjennom grønn vekst sikrer vi velferd og bærekraft. Du skal være stolt hvis du makter å skape arbeidsplasser og aktivitet for deg selv og andre. Næringsliv, kulturliv og frivillighet over hele landet bidrar til velferd, levende lokalsamfunn, og er motoren i det grønne skiftet.

Vi tror på innovasjon og at ny teknologi vil bidra til å omstille oss fra en oljeavhengig økonomi til en grønn framtid. Alle ønsker vi å ta bedre vare på våre ressurser. I Namdalen er vi gode på gjenbruk og gjenvinning, matsvinn, og energieffektive boliger. Ja, hvorfor ikke bli best i landet? Takk for at du bidrar!