28. september vil bli stående som datoen da kysten ble ranet. Ranet består i at verdier skapt på kysten, som er brukt til investeringer på kysten i fremtiden skal overføres til Oslo.

Det er selvsagt riktig at vi skal skatte etter evne. Det prinsippet er Høyre også enig i. Det som er utfordrende med regjeringen Støre er at det virker som det aldri blir nok skatt. Drømmesamfunnet der alle får sine tjenester av offentlig ansatte krever mye penger. I forbindelse med fjorårets statsbudsjett fikk lokale oppdrettere en ekstra regning som følge av økt formueskatt, og endret beskatning av konsesjonene. Årets skatteregning består i grunnrenteskatt. En kan vente i spenning på hva som kommer neste år!

Når beskatningen øker svikter bedriftenes evne til å investere. Uten investeringer vil ingen næringer overleve på sikt. Vi kan få en situasjon hvor pengene som skulle vært investert i Distrikts-Norge i stedet investeres andre steder som Island og Scotland.

Som representanter for Høyre lokalt i Nærøysund ønsker vi å skryte av våre lokale oppdrettsselskaper og deres eiere. Det handler i mindre grad om at vi har fått støtte til idrettshaller og andre lokale tiltak. Det handler om deres vilje til å investere i lokale bedrifter og dermed sikre arbeidsplassene. Når vi nå har to slakteri, et moderne skipsverft, innovative firma som selger utstyr til oppdrettsbransjen så sikrer det arbeidsplasser i kommunen. Å tro at det blir mer aktivitet langs kysten og i Nærøysund ved at pengene først tar turen til Oslo er i beste fall naivt.

Nærøysund sin lokale stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet Terje Sørvik er imidlertid fornøyd. Til nettstedet NT24.no er kommentaren «det er nødvendige grep for å sikre ei mer rettferdig fordeling». Det er interessant å vite om Sørvik, og kanskje også ordfører Hellesø mener dette virkelig er helt nødvendig, og om ikke de lokale aktørene har evnet å bidra svært positivt i vårt lokalsamfunn?

Økte skatter kan ikke bli svaret på alle utfordringene vi står ovenfor. Vi må sikre lokalt næringsliv, og ikke skape usikkerhet knyttet til dette. Nærøysund Høyre vil bruke våre kanaler for å forsøke å hindre dette ranet. Vi ønsker utvikling ikke avvikling. Så er det under ett år til neste valg. Der kan vi som tror på de lokale aktørene ta et valg og stemme på de som ønsker at pengene skal bli i distriktene og ikke i Oslo.