Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen og Motvind Trøndelag publiserte den 5. november et innlegg i Namdalsavisa hvor vindkraft på Ytre Vikna var tema. Her skapes det et inntrykk av at prosjektet Ytre Vikna 2.0 skal «foregå raskt og uten informasjon til folket».

Det stemmer ikke.

NTE har i høst spurt Nærøysund kommune om å få lov til å starte opp med å utrede Ytre Vikna 2.0 etter de helt nye kravene som nå stilles til vindparker. Dette innebærer en langt sterkere involvering av innbyggere, interessenter og lokaldemokratiet i kommunen hvor vindparken er tenkt etablert. NTE har ikke fått kommunestyrets tillatelse enda, og har derfor ikke startet utredningsarbeidet.

Myndighetene la våren 2022 fram nye regler for konsekvensutredninger. Her er det oppdaterte krav til utredning av virkninger for miljø- og samfunnsinteresser, bl.a. når det gjelder landskapsvirkninger, skyggekast, støy, kulturminner og kulturmiljø.

Et ja til konsekvensutredning er ikke det samme som at det blir utbygging. Først må vi se hva som kommer frem i konsekvensutredningen, om myndighetene gir konsesjon, om kommunen sier ja til utbygging og om NTE finner en utbygging lønnsom. Det er med andre ord mye arbeid som skal gjøres og mange beslutninger som skal tas før vi kommer dit. Og i hele denne prosessen er informasjon og involvering viktig.

Les også

Dette er våre krav til NTE og Nærøysund kommune ved utbygging av vindindustri