Først bruker Vedum plass på å beskrive staten som en viktig driver i sentraliseringen. Når journalisten helt betimelig spør om Vedum og Senterpartiet er villig til å flytte ut allerede eksisterende statlige arbeidsplasser ut av Oslo eller Trondheim får Vedums pipe en annen låt, og Vedum avviser langt på vei at slik utflytting er noe Senterpartiet kan stille seg bak.

Når han presses nevner Vedum midlertidige jobber i UDI og UNE som mulige alternativer dersom eksisterende jobber skal flyttes ut. For det første; hvorfor skal distriktene avspises med flyktige og ustabile jobber som legges ned etter noen måneder? Dernest, UDI og UNE er to etater som Sp i sitt alternative budsjett for 2021 kuttet med henholdsvis 31,8 og 5,5 millioner kroner. Vedum forsøker seg på en bløff, og prøver å selge inn at han skal flytte jobber som rett og slett ikke eksisterer i et Sp styrt Norge.

Dette kunne vært bare komisk og verdt en god og rungende latter, men når det kommer fra Norges potensielle nye statsminister blir det trist lesing for oss som er opptatt av å skape og opprette solide statlige kompetansearbeidsplasser også utenfor byer som Oslo, Bergen og Trondheim.

Løsningene Vedum skisserer i intervjuet er å gjenopprette allerede nedlagte arbeidsplasser over det ganske land og opprette nye offentlige arbeidsplasser. En slik politikk vil medføre et unødig løft på skattenivået for norske skattebetalere og næringsdrivende. Et Sp styrt Norge vil i praksis bety økt statsadministrasjon og et skattenivå som selv Rødt, MDG og SV vil være stolte av. Senterpartiet vet, men forsøker etter beste evne å underkommunisere dette i møtet med velgere og journalister.

I Venstre jobber vi hver dag for et mer effektivt og konkurransedyktig Norge som er rustet for fremtiden. Et samfunn bygd på kompetanse og reel maktspredning, med statlige kompetansearbeidsplasser også utenfor storbyene, gjerne lokalisert i Nord-Trøndelag. Eksempler på utflyttinger av eksisterende arbeidsplasser som vi har ansvar for er deler av Landbruksdirektoratet til Steinkjer og NOREK (Fredskorpset) til Førde.

Det har betydd mye for disse regionsentrene. Vi har kommet et stykke på vei, og arbeidet skal fortsette i neste periode.