Staten som tjener enorme summer ekstra på de høye prisene nekter ikke bare å hjelpe bøndene, rederiene, anleggsbransjen, lastebilnæringen eller noen av de andre i privat næringsliv som rammes av høye priser og økt rente. De kompenserer heller ikke fylkene eller kommunene.

Jeg må si det oppleves litt merkelig siden Ap og Sp sto i 8 år under borgerlig regjering og klaget på sulteforing av fylker og kommuner, når partilederne i de samme partiene sier at fylker og kommuner nå må kutte. Her er det enkelte som møter seg selv ganske så kraftig i døren!

ATB har da ingen andre valg en å presentere flere mulige kutt for å redusere utgiftene, og flesteparten av kuttene de foreslår er så klart i distriktene. Et av forslagene er å legge ned ferjen mellom Hofles og Lund, noe som er et gigantisk steg i feil retning! Kapasiteten på denne strekningen er sprengt så dette er en strekning som burde styrkes, ikke legges ned. En ting er at ATB foreslår dette, men da FrP, Høyre og MDG kom med forslag om at man allerede nå skulle si nei til nedleggelse av ferjer og hurtigbåter. Så nekter Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sv og Krf å bli med på forslaget.

Det er et dårlig signal å sende til distriktene synes jeg.

Jeg ville ikke bodd noen andre steder en i Nærøysund, for jeg mener Namdalen er verdens beste plass å bo. Men det er litt fortvilende og se at det aldri er snakk om penger når det gjelder metrobussene som kjører tett i tett i Trondheim, samtidig som vi må kjempe med nebb og klør for å få beholde en ferje så vi kommer oss på sykehuset.

Jeg kommer aldri til å gi opp kampen for distriktene, men jeg må spørre: Hvorfor er det bestandig i distriktene det skal kuttes? Bor det ingen «vanlige folk» der?