De setter opp fotballkjegler, fyller vannflasker og knyter skolisser. De står opp grytidlig gjennom vintersesongen for å sørge for at langrennssporene er perfekt preppet til barna skal ut å trene. Og om kvelden forbereder de cuper og turneringer.

Treneren er navet i norsk barne- og ungdomsidrett. Og nettopp idretten har aldri vært viktigere.

Våren 2020 med strenge koronatiltak var vanskelig for alle barn, og spesielt de barna som ikke har det bra hjemme. De var overlatt til foreldre som ikke er gode for dem, og fristedet deres – på fotballbanen, i håndballhallen eller i svømmebassenget – var stengt.

Beregninger fra Folkehelseinstituttet viser at 290 000 barn og unge kommer fra hjem hvor minst én av foreldrene har så store problemer med rus eller psykisk helse at det kan gå utover deres evne til å fungere i hverdagen. For mange av disse barna spiller idretten og treneren en avgjørende rolle i livet. Som trener er du kanskje en av få voksenpersoner som gir dem trygghet og oppmerksomhet i en kaotisk og vanskelig oppvekst.

Det er garantert kvelder du helst ville tilbrakt på sofaen, men heller må kaste i deg middagen og løpe til trening. De gangene kan det være verdt å huske på disse fem punktene:

  • Du er viktig for lokalsamfunnet ditt. De aller fleste barn er innom organisert idrett i løpet av oppveksten sin.
  • Idrett er en viktig sosial arena, og en viktig mestringsarena for barn og unge.
  • For barn som har det vanskelig hjemme kan idretten være livsviktig. Det er et fristed hvor de kan glemme problemene på hjemmebane. Et sted hvor de blir sett. Og et sted de kan bli plukket opp og få hjelp, når de trenger det.
  • Idrettsungdom har generelt færre psykiske helseplager og er mer fornøyd med egen helse enn andre ungdommer. De har et sunnere kosthold, de røyker mindre, færre drikker alkohol og færre har prøvd hasj eller marihuana.
  • Ungdommer som driver med organisert idrett trives bedre på skolen, skulker mindre og liker seg bedre i lokalmiljøet.

Idretten er ikke bare en fritidsaktivitet. Du som trener spiller en helt avgjørende rolle, og er uunnværlig. Ikke minst for de sårbare barna som trenger idretten mest. Tusen takk!