NAMSOS: Tar vi utgangspunkt i konsumprisindeksen i Norge for samme periode, har den generelle prisveksten vært på 21,6 prosent.

Da hytterenovasjonen ble innført fra 1. januar 2014, kostet det 937,50 kroner per hytteabonnent.

Dersom forslaget om økt gebyr blir vedtatt av politikerne i Namsos, vil det koste 1.319 kroner per hytteabonnement kommende år.

Saken skal opp i formannskapets møte tirsdag denne uka.

For ordens skyld: Økninga gjelder i hele MNA-området, og avgjøres av representantskapet i selskapet. Renovasjonsforskriften er likelydende for alle eierkommuner.