Det har blitt lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram av den avtroppende regjeringa tirsdag.

Ett av de mest sentrale punktene er at de foreslår kutt i bruken av oljepenger. Oljepengebruken foreslås å være på 322,4 milliarder kroner, noe som er ned 84,4 milliarder kroner sammenliknet med i fjor. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent, noe som er under handlingsregelen på tre prosent.