Ranem kirke framstår i disse dager i full prakt etter et omfattende restaureringsarbeid. Overhalla kommune skal ha ros for at de prioriterer å ta vare på sine kirkebygg. For Ranem kirke er ikke bare viktig for overhallingene, men for alle namdalinger. Middelalderkirka fra 1187 er av de eldste kirkene i landet og et verdifullt kulturminne. Den ble også kåret av NA-leserne som den vakreste kirka.

Vedlikehold av våre kirker er i dag et kommunalt ansvar og det er i ferd med å tvinge seg fram debatter for hvor mange kirker hver enkelt kommune ser seg råd å ha i framtida. Vedlikeholdsgiftene er store og det hører med til sjeldenhetene at føres opp nye kirkebygg.

Det er svært tvilsomt om det ville ha kommet et nytt kirkebygg i Rørvik sentrum om den gamle trekirka ikke hadde blitt ødelagt av brann vinteren 2012. I dag har viknaværingene ei kirke som avspeiler en ny form for kirkearkitektur.

Ei hvit trekirke finner en i de fleste kommuner. Rørvik har derfor noe som de færreste kan by på – en annen form for kirke.

Bruken av og betydninga av kirka er uavhengig av om taket er lekk eller at det suser som et kirkeorgel innendørs når stormen hugger tak. Kirka er et samlingspunkt i glede og sorg i hverdagen for flesteparten av oss. Folkekirka står sterkt.

Det fikk vi et eksempel på da kirkeorgelet i Ranem kirke, uansett hvor mye organisten la godviljen til, ble ubrukelig. Overhallingene gikk sammen med kommunen om et spleiselag og i 2018 ble det nye orgelet innviet. Under restaureringa i sommer stilte på nytt innbyggerne opp.

Det samme så en i forbindelse med oppføringa av nye Rørvik kirke. Den lokale sanitetsforeninga bidro med ikke mindre enn halvannen million kroner. Saniteten kjenner til behovene til de omgås i lokalmiljøet. Det finnes mange flere slike eksempler på dette i hele landet.

Overhalla kommune satte av en million kroner til dette prosjektet. Vel anvendte penger. I framtida bør kommunene selv få økonomisk bistand til slike formål. Blant annet fra det statlige Opplysningsvesenets fond, som disponerer milliardverdier og har som formål å støtte opp om kirka. Kommunene kan ikke bære alt i en tid som blant annet vil preget av en ressurskrevende eldrebølge. For å nevne en utfordring.