Gå til sidens hovedinnhold

I stedet for å kutte i tiltaksplasser, burde staten ha styrket sektoren

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Noe av det som koster samfunnet mest, er at personer blir stående utenom arbeidslivet. Dessverre vokser denne gruppa blant oss. Samtidig er det en stor belasting for de det angår. Det er de færreste som blomster i utenforsamfunnet. Det gode er at det finnes virksomheter som kan bidra til å få personer i arbeid og gir dem en meningsfull tilværelse.

Derfor er det svært beklagelig at Nav Trøndelag har valgt å kutte nærmere 70 tiltaksplasser tilknyttet Arbeidsforberedende trening. Dette vil ramme namdallinger også, og kuttet kommer overraskende. - Det er nesten litt uforståelig, for vi ser behovet som er der, sier attføringsleder Tor Neerland ved Ytre Namdal Vekst til NA. Istedet for å utvide tilbudet, må de redusere jobbtreningsaktivitene.

Les også

Nav Trøndelag kutter 68 tiltaksplasser for arbeidsforberedende trening – disse plassene i Namdalen ryker

Han frykter med rette at det er de svakeste som rammes hardest. Bare i Ytre Namdal, som må kutte med seks plasser, står en rekke personer på venteliste for å få et tilbud. Det kan ta flere år før de slipper til. Da kan det være for sent for mange. De blir uføre ut livet.

Skytset kan rettes mot Nav Trøndelag, men samtidig er dette et eksempel på at politiske visjoner kommer til kort i praksis. En av fanesakene til regjeringa Solberg har vært å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Da rimer det dårlig at Nav de siste åra har hatt en reduksjon i tildeling på rammen for arbeidsmarkedstiltak. NAV opplyser at de opplever en klar forventning fra departement og direktorat om at det skal satses mer på lønnstilskudd og kvalifiserende tiltak, som opplæring og utdanning.

Les også

For Ytre Namdal Vekst er det uforståelig at Nav kutter i antall tiltaksplasser: – For meg åpner dette tilbudet nye dører, sier Tony (30)

Nav har valgt å omprioritere og det rammer vekstbedriftene. Det må oppleves frustrerende for dem som ser resultatene av det langsiktige arbeidet som fører til personer blir i stand til å være en del av arbeidsmarkedet. Ytre Namdal Vekst og andre tilsvarende bedrifter kan vise til en rekke solskinnshistorier: Det er ikke tilfeldig. Disse bedriftene har kontinuerlig fokus på hver enkelt arbeidstaker.

Lønnstilskudd til bedrifter kan være en en veg å gå, men de kan bli av kortvarig karakter samtidig som bedriftene ikke alltid har ressurser til å følge dem opp i hverdagen. I stedet for å kutte i tiltaksplasser, burde staten ha styrket denne sektoren. Spesielt i ei tid en ser at andelen av unge uføre stiger.

Kommentarer til denne saken