I tidlig voksen alder var livet til grongningen preget av festing, fyll, slåssing og den psykiske helsa var ugrei. Ingen vil leve slik, men en kjøper ikke et nytt liv.

I en tid hvor noen av de største overskriftene innen idretten har vært opprivende personkonflikter i Norges Skiforbund og den vonde debatten om spiseforstyrrelser i enkelte idrettsmiljø, er det viktig at historier, som Thomas sin, blir kjent. For idretten har mange ansikter. Det er så lett å glemme i en opphetet nyhetshverdag.

Thomas fikk det første puffet fra sin onkel Per Hammerstrøm. Gårdbrukeren fra Vemundvik er en av de mange tusen personer som har brukt store deler av sitt liv i idrettsmiljøet. Han vet hvilke verdier som er å finne der. Onkelen fikk Thomas til å kjenne gleden av løping og 32-åringen er nå en del av Namdal Løpeklubb – en de mest veldrevne løpeklubber. De skyver ingen fra seg selv om en bærer på en brokete fortid.

Dessverre har koronapandemien satt sine spor, som ikke lar seg hviske ut over natta. Næringslivet sliter flere steder i landet med å få tilbake arbeidstakerne, spesielt fra Sverige. Idretten har problemer med å få hanket inn barn og ungdom, som bare har forsvunnet fra treningene. Det er satt i gang et målrettet arbeid på grasrotplan for å snu denne utviklinga.

Erna Solberg-regjeringa så ikke fullt ut verdien av hvor stor betydning idretten, frivilligheten og kulturen har for samfunnet. Det kom blant annet fram under pandemien, men allerede før den tid. Regjeringsskiftet varslet en ny kurs og Støre-regjeringa vil gi full momskompensasjon, også innenfor anleggssektoren. Alle som jobber frivillig for idrettsbevegelsen vet hva det vil innebære. Et mer solid fundament for å kunne tilby befolkninga aktivitetstilbud som bedrer folkhelsa fysisk som psykisk.

Thomas Lindstrøm Skogmo håper at hans historie kan være en inspirasjon til andre som sliter. Det vil den sikkert være. Det er viktig å huske på at den største innsatsen har han selv stått for. Likevel bidrar frivilligheten, kulturen og idretten med sitt varierte tilbud til et bedre liv for folk i alle aldre og sosiale lag. Det er betryggende at det finnes politikere som ser verdien av jobben som utføres for enkeltindivider og fellesskapet. For det kommer ikke av seg selv.