Idrettskretsen vil skjerme idrettshallene fra å bli brukt som vaksinasjonssted – frykter større press på barn og unge