Etter at KrF sammen med Arbeiderpartiet ble enige om friskoleforliket (2009), har det vært «fred» i friskoledebatten. Nå har den blusset opp igjen ettersom Arbeiderpartiet har vedtatt ytterligere innstramninger av livssynsskoler ved å ønske å få på plass en egen vetorett til kommuner for å nekte friskoler. De begrunner det med at elevene går glipp av viktig mangfold ved å fordele seg på ulike skoler.

Jeg går selv på friskolen i Namsos, Bjørkly skole. Der har jeg kunnet bli utfordret og utfolde meg. Jeg har fått et stort rom for å mene, tro og tenke. Jeg har bygget vennskap med medelever og fått mange minner jeg vil huske resten av livet. Jeg har lært mer om meg selv og samfunnet rundt meg. Jeg tror jeg har fått større utbytte enn om jeg gikk på den offentlige A4-skolen. Vi elever er forskjellige, derfor trenger vi forskjellige alternativer.

Så for meg blir det et paradoks når Arbeiderpartiet argumenterer med mangfold. Arbeiderpartiet er smale i skolepolitikken som få. Det er nettopp friskolene som bidrar til mangfold i skolen. Ikke alle barn og unge føler de passer inn i den offentlige skolen. Mange av oss vil velge skoler der vår tro i større grad blir verdsatt. Det er viktig med et supplement til den offentlige skolen.

Friskolene er en viktig del av det norske skolelandskapet. De bidrar til å oppfylle foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for barna sine. Det må legges til rette for foreldres frihet til å kunne velge andre skoler enn de offentlige. Derfor bør staten forplikte seg til å gi friskolene rammebetingelser som gjør det mulig å gi elevene et minst like godt tilbud som i den offentlige skolen.

Bjørkly har særlig oppmerksomhet mot å formidle kjennskap til kristen tro og tanke, og i KrFU mener vi det er en berikelse at samfunnet har rom for slike alternativer. Skolene er viktige for å videreformidle den kristne kulturarven til min generasjon.

Det er ikke et mål i seg selv at vi skal ha et stort antall friskoler. Poenget er at det er viktig at foreldre og barn har mulighet til å velge en skole som er et alternativ til den offentlige skolen dersom de ønsker det. Som friskoleelev og ungdomspolitiker er jeg opptatt av at vi skal respektere disse skolene og at vi ikke skal sette kryssfot på verken elever, foreldre og lærere som bidrar til et skolemangfold.

Jeg spør meg om Bjørkly vil få det vanskeligere dersom det rødgrønne flertallet sikrer en snever og autoritær skolepolitikk? Alle er forskjellige, derfor trenger vi forskjellige tilbud. At Bjørkly er et tilbud i Namsos beriker kommunen

Ved høstens valg står vi overfor et verdivalg. Man må ta på alvor at vi barn og ungdommer er forskjellige. Foreldre er forskjellige. KrFU er derfor forkjemper for friskolene som bidrar til et rikt mangfold og reelle valgmuligheter.