Flyet til Rørvik på kvelden. Det er ikke mulig å rekke siste ferga fra kveldsflyet på Rørvik. Det har vært en kamp i 20 år, så kom nytt anbud og problemet var tilsynelatende løst med senere avgang fra Gutvik. Men ny rute var ikke kommet på trykk før flyet forandret rute, og gjorde det umulig å rekke hjem på kveld. Viktigste årsaken var penger. Det manglet ikke når en skal ha nye båter.

4 skift på Lekaferja. Som det er på Ytterøy- og Jøaferga Det vil koste 4 millioner, ble sagt. Det stemmer ikke. Før nedbemanning var det 4 mann på 3 skift = 12 årsverk. Ferievikar til alle er også et årsverk, det vil si 13 årsverk. Med 4 skift og 3 man blir også 12 årsverk, men ferie blir avspasert i turnus, så det trengs ikke ferievikarer. Det er også enklere for de som skal administrere de trenger ikke søke ferievikarer.

Autonome ferge er utenkelig på Lekafjorden, mye trafikk og uberegnelig vær det trengs en kaptein til å vurdere det. Jeg tror ikke det blir billigere å ha folk på land til å overvåke og teknikere fra Trondheim til å vedlikeholde computere. En sikkerhetsbemanning trengs uansett. Bygg bru til Jøa! Og frigjør et mannskap.

Hurtigbåten til Gjæslingan må ikke være på cruisetur midt i ruta. Det kunne aksepteres dersom det var et anløp på midterste turen mellom Abelvær og Rørvik f.eks på onsdag og mellom Rørvik og Abelvær på fredag.

Pendlerbåt (Metro) Hvis det skulle være en pendlerbåt, som helst skulle være alle steder samtidig, var det vel bedre å gå direkte på helikopter. Vi må også være oppmerksom på at Leka har netto import av arbeidskraft.

Buss eller tilbringertaxi fra Namsos i korrespondanse med Brønnøybussen på Høylandet kl. 19.00? En siste sjanse å komme seg til Ytter-Namdalen om en ikke rekker hurtigbåten.

Varslingstid for tilbringer Taxi, og hurtigbåt på lørdag. Det burde være tidsnok å bestille til Leka når båten går fra Namsos og tilbringer taxi til Høylandet når en har registrert at en er for sen til å rekke båten. Likeså å bestille taxi fra Kjelleidet når bussen går fra Grong. Folk flest er ikke oppmerksom på alle de snubletråden som AtB har lagt inn i et ellers utmerket system.