Gå til sidens hovedinnhold

Ikke behov for denne type tjeneste ?

Nærøysund kommune sier opp avtale med Nok. Trøndelag. «Ikke behov for denne type tjeneste», sier kommunedirektør i Nærøysund kommune, Hege Sørlie.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok. Trøndelag er et ressurssenter mot seksuelle overgrep. Vi tilbyr samtale, råd og veiledning til mennesker utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Vi vet at seksuelle overgrep setter spor, og at det for mange kan oppstå utfordringer i hverdagen i etterkant av opplevde overgrep. Vårt fokus er å ta tak i den enkeltes behov for å jobbe mot de mål dem setter. Det er våre brukere som setter agendaen, og vi som fagpersoner bidrar med vår faglige forståelse. Det innebærer ofte kunnskap om psykisk helse, traumer og stabilisering. Regulering er viktig for å komme i en posisjon til å utvikle sine egne mestringsstrategier i situasjoner der vonde følelser trigges.

Det kan også handle om råd og veiledning i forhold til rettsprosesser, relasjoner, seksualitet og andre temaer som hører hverdagen til. Vårt fokus er her og nå. Det er rom for å fortelle om det som har skjedd, men fokus handler om å leve videre. For å gjøre det er det viktig å ta tak i de utfordringer og gripe de mulighetene som er til stede her og nå.

Vi er ikke bare et tilbud for utsatte og deres pårørende. Vi er en ressurs for fagpersoner og en samarbeidspartner til det offentlige tjenesteapparatet. Fagpersoner tar kontakt med oss for råd og veiledning direkte. Vi tilbyr også undervisning for å styrke opp under det forebyggende arbeidet mot seksuelle overgrep i regionen. Til ansatte i barnehage og skole har vi et program som består av å gi merkunnskap om seksuelle overgrep og barns utvikling, før vi går inn på barnesamtalen og konkrete verktøy for samtaler med barn om vanskelige tema. Til elevene i ungdomsskolen tilbyr vi undervisning om seksualitet, grenser, samtykke og seksuelle overgrep. Både for å korte ned veien for den som opplever overgrep til å søke hjelp, men også forebygge at noen krenker andres grenser. Bevisstgjøring er viktig forebyggende arbeid.

Nærøysund kommune har valgt å kutte støtten til Nok. Trøndelag. Tilbudet ved Nok. Trøndelag er prisgitt støtten fra hver kommune i vårt nedslagsfelt. Vi er avhengig av den bistand vi får fra helseforetaket og fylkeskommunen. Vi trenger hver ei krone for å opprettholde kunnskap og kompetanse på senteret. Det er ikke mange som vet at hver krone som kommer inn i lokale midler utløser 4 statlige kroner. Nok. sentrene mottar midler fra staten, men staten betaler ikke ut om det ikke er engasjement og vilje i kommunene.

De vel 50 000 kronene Nærøysund har støttet senteret med årlig, utløser altså 250 000 kroner for senteret. Holder kommunen på sine penger, da holder staten på sine. Og slik skal det være. Men hva sier innbyggerne i Nærøysund til dette? Vi har møtt mange ansatte i kommunen. Hva sier dere? Vi har flere brukere fra kommunen som benytter senteret i dag. Enda flere har benyttet seg av senteret tidligere. Hva sier dere folkevalgte?

Nærøysund kommune vil med dette valget miste den ressursen som Nok. Trøndelag kan tilby i dag. Vi vil ikke kunne følge opp brukere i kommunen på samme måte som i dag og vi vil ikke kunne gi undervisning og fagkompetanse til skoler og faginstanser i Nærøysund da kommunen ikke vil bli prioritert.

Vi ved Nok. Trøndelag respekterer og anerkjenner deres beslutning, uansett hva dere bestemmer. Det vi ønsker med dette innlegget er at dere vet hva vi gjør, hvordan vi jobber og hva vi bidrar med før dere tar det valget.

Kommentarer til denne saken