Gå til sidens hovedinnhold

Ikke la byråkratene trenere utbygginga av Olav Duun videregående skole

Med knappest mulig flertall fikk Miljøpartiet De Grønne sammen med Venstre, Sp og Høyre utsatt Fylkestingets behandling av Olav Duun videregående skoles framtid.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Dermed kommer byggesaken beklageligvis ikke opp til ny behandling før sommerferien 2022. Det er likevel helt legitimt å fremme et utsettelses forslag om en er usikker på om saksopplysningene holder mål til å foreta store økonomiske investeringer, spesielt i en tid hvor Trøndelag fylkeskommune har en stor gjeldsbyrde.

Likevel må det være lov å kunne sette spørsmålstegn ved saksframleggelsen fra fylkesadministrasjon og handlekrafta til politikerne. Når fylkeskommunen har brukt store summer på utrede byggesaken og kjøpt tjenester fra private aktører i denne prosessen, skulle en tro at alle fakta lå på bordet i forkant av den politiske behandlinga. Det gjorde den ikke.

Partiene bak utsettelsesforslaget ramset opp hele 11 punkter som de krevde svar på. Flere av dem var relevante blant annet økonomisk fordeling av gjeldsbyrde, kapitalkostnader både ved utbygging i Høknes eller ved Fellesprosjektet i Namsos sentrum. Videre avklaring av tomtepris i sentrum og kostnader ved å bryte en lang festkontrakt i Høknes.

Det pluss mye mer. For oss framstår saksframlegget som venstrehåndsarbeid hvor byråkratene vil vanskeliggjøre beslutningsprosessen for politikerne. Ikke ulikt en gammel engelsk komiserie som het «Ja, vel statsminister». For vi mistenker fylkesdirektøren i denne saken har et sterkt ønske om at man skal bruke 15 år på sette i stand skolen.

Det er oppsiktsvekkende at Fylkestinget måtte opplyses av Amund Lein (H) om at Olav Duun videregående skole har inngått en avtale med en privat aktør for å kunne gi elevene undervisning i en verkstedhall. En skulle tro at skoleeierne var klar over det, spesielt når dette prosjektet har pågått over flere år.

Politikerne må vise handlekraft ved å forlange bedre underlag fra fylkesadministrasjon når saker av stor samfunnsmessige betydning skal opp til behandling. Selv Ap, KrF, Rødt og SV som var klar til å gi grønt lys for Fellesprosjektet onsdag, ønsket mer utfyllende svar på enkelte punkter. Dette var en skuffende dag for alle som er opptatt av at Olav Duuns vgs. skal være et av fyrtårnene innen utdanninga i Namdalen.

Kommentarer til denne saken