Vekterne har streiket i mer enn fire uker. Etter 11 timers tvungen mekling hos Riksmekleren konstaterte man at det ikke var mulig å finne en løsning, og streiken fortsetter.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, hadde et håp om at NHO og arbeidsgiverne skulle møte vekterne med et tilbud som kunne fått slutt på streiken.

– NHO hevder de har kommet med et godt tilbud. Parat mener tilbudet er dårligere enn det vi gikk til streik på. Derfor hadde vi ikke annet valg enn å fortsette streiken, sier Larsen.

– Det er veldig beklagelig at vi heller ikke etter en ny mekling kunne finne grunnlag for enighet med NHO Service og Handel, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen.

Streiken handler i første rekke om at vekterne ikke skal bli hengende etter i lønnsutviklingen.

Etter streiken i 2010 ble de enige med arbeidsgiverne om at lønnsnivået i bransjen skal bedres og nærme seg nivået i industrien. Etter 2016 har det gått motsatt veg, og vektere har nå mindre å rutte med.

Vekternes krav går også på kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Å jobbe helg og natt er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Tilleggene for ubekvem arbeidstid har stått nesten helt stille siden streiken i 2010 og de krever økte tillegg eller redusert arbeidstid.