Over 100 000 nordmenn lever med demens i dag og dette tallet vil mer enn doble seg de neste tretti årene. Årsaken er at vi lever lengre og høy alder er den største risikofaktoren for å få demens. Demens er en sykdom som er vond å få for den som rammes, den krever mye av pårørende og den koster mye for fellesskapet. Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi er bekymret for at mange av de som rammes av demens ikke får den hjelpen de trenger og har rett på. Av de som har demens er det halvparten som mangler diagnose. Under to prosent har tilbud om GPS. Altfor mange mangler dagtilbud og avlastning. Å få sykehjemsplass er vanskelig. Vi klarer ikke gi nødvendig tilbud i dag og er absolutt ikke klare for den store veksten som venter oss. Vi er opptatt av at ingen skal møte demens alene. Det er mer enn tøft nok å få en slik diagnose, det skal ikke også være tøft å få hjelp.

Snart er det stortingsvalg. Vi håper på et flertall som kan gi mennesker trygghet på at om de får demens, skal de og deres pårørende få hjelp og støtte hele veien gjennom sykdommen.