NÆRØYSUND: For Ingunn Sæter Flasnes var det i realiteten aldri noe alternativ. Etter endt legeutdanning ved Universitetet i Oslo, ville hun sette nesa nordover igjen.

Så, da hun var ferdig på studiet sommeren 2018, reiste hun til Namsos og hadde et turnusår på sykehuset. Så ble det ett år med mammapermisjon før hun startet opp i distriktsturnus i heimkommunen i september 2020.

– Jeg ble ansatt som fastlege ved Nærøysund legesenter 1. mars 2021. Heldigvis er vi kommunalt ansatt. Hvis vi ikke hadde fått et ansettelsesforhold til kommunen med fastlønn, tror jeg ikke jeg ville tatt jobb som fastlege, sier Sæter Flasnes til NA.

Store utgifter

– Hvorfor ville du kviet deg for det?

– Det er så mye med det. Man må ta opp lån på anslagsvis en million kroner for å kjøpe ei pasientliste som selvstendig næringsdrivende. Man måtte leie lokaler, kjøpe inn utstyr for massevis av penger, lønne helsesekretær og sykepleier. Selv om man ofte er flere fastleger på samme kontor, har man likevel ansvar. I tillegg har man ikke de samme rettighetene til svangerskapspermisjon og sykepenger som kommunalt ansatte har, svarer hun.

Ingunn Sæter Flasnes er mamma til ei jente på to år. Hun synes det er fint å kunne være heime dersom datteren blir syk, og likeledes at hun får sykepenger fra første dag dersom hun selv skulle bli sykmeldt.

– Det er jeg takknemlig for, især når jeg ser hvordan fastleger andre steder har det. Som kommunalt ansatt fastlege har man større mulighet for å få en levelig arbeidshverdag, og jeg har stor forståelse for det presset fastleger som driver for seg selv står i, sier hun.

Skulle hjem igjen

Som nevnt ble Ingunn Sæter Flasnes utdannet ved Universitetet i Oslo. At hun spesialiserte seg i allmennmedisin for å bli fastlege, var ingen tilfeldighet. Ingunn ville heim til Ytre Namdal igjen og omtaler seg selv som patologisk heimkjær.

Nå har hun og samboer Kent-Are, som også er fra traktene, tatt over Ingunns barndomsheim, et nedlagt småbruk på Kolvereid. Der har de fjørfe i fjøset og god boltreplass til datteren på to.

– Allmennmedisin er etter min mening spennende. Det er et privilegium å få følge pasienter fra de er små og gjennom livet. Fastlegejobben er også veldig variert. På en dag kan du komme borti mange oppgaver, fra å sette inn en spiral, til svangerskapskontroll, støttesamtaler ved livets slutt, vonde knær og livsstilssykdommer, sier hun.

Gode betingelser

– Det snakkes om at distriktskommuner ofte overbyr hverandre i kampen om fastlegene. Skjedde det da du ble ansatt?

– Det var ikke særlig aktuelt i mitt tilfelle. Det var jeg selv som tok kontakt med kommunen og ville ha jobb, svarer hun.

Men Sæter Flasnes er veldig godt fornøyd med betingelsene likevel.

– Jeg har en oppstartslønn på 1,1 millioner kroner, og i tillegg har jeg 15 prosents provisjon av kommunens inntjening på mine pasienter, forteller hun.

Fikk redusert stilling

En annen ting den unge fastlegen er meget godt fornøyd med, er at kommunen straks sa seg villig til å gjøre noe med stillingsprosenten hennes da hun ba om å få redusert stilling.

– Da jeg startet opp i jobben som fastlege i mars i fjor, jobbet jeg 100 prosent, men arbeidsmengden ble større enn jeg så for meg. Så i juni tok jeg kontakt med kommunen og ba om å få redusert stilling fordi jeg ikke hadde kapasitet til å jobbe mer enn 80 prosent. Det ble møtt med stor forståelse, forteller hun og legger til at det tok bare 14 dager fra hun spurte før stillingsprosenten hennes var redusert.

Nå har Sæter Flasnes en fridag i uka og er tilfreds med det.

– Jeg vet det er flere fastleger som har vært inne på samme tanke. I tider når vi ikke har hatt nok vikarer er arbeidsbyrden stor, og i denne jobben trenger man å føle seg ovenpå, sier hun.

Administrasjonsdag

Fastlegene som er ansatt i Nærøysund kommune har pasientlister på 800 personer på en 100 prosent stilling. Leger i 100 prosent stilling har også en fast administrasjonsdag per uke til å ta unna papirarbeid. Dette har de forhandlet seg fram til.

– Som fastlege har du vel plikt til å ta legevaktturnus?

– Ja, vi har to-tre døgnvakter per måned. På grunn av vaktbelastningen er det alltid en lege som har fri, men akkurat nå har vi to vikarer, og det er levelige arbeidshverdager ved legekontoret, forteller Sæter Flasnes.

– Dere opplever ikke rekrutteringsproblemer?

– Det er jo vanskelig å rekuttere fastleger til distriktet, hvis de ikke får tak i folk som meg, som absolutt skal hjem igjen etter endt utdanning. Vi har nok stillingene, men det er mer problematisk å få søkere. Mange nyutdannede blir nok skeptiske på grunn av medieoppslagene om fastlegekrisen også, tror hun.

– Men du selv, er du fornøyd?

– Ja, så lenge vi er nok folk på jobb og har vikarer, så er jeg det. Jeg er ganske fornøyd med å ha fått fast stilling i kommunen. Vi har ikke de samme utfordringene som de selvstendig næringsdrivende legene, og jeg støtter dem 100 prosent i deres kamp for bedre vilkår, sier Ingunn Sæter Flasnes.