Gå til sidens hovedinnhold

Innbyggere i Namsskogan og Oslo like mye verdt

Kampen om å få vaksine fortest mulig er i gang.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo krever at områder med mest korona-smitte får tilgang til flere vaksiner raskere. Regjeringa holder fast på at vaksinene skal fordeles etter innbyggertall i kommunene. Dette er i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet. Men situasjonen blir fortløpende vurdert. Dersom FHI endrer strategien står regjeringa parat til raskt å gi sin tilslutning.

– Vi må unngå en alles kamp mot alle, sier Ingvild Kjerkol (Ap) svært så treffende. Hun mener å spore «litt panikk nå». Noen ordførere rundt om i landet støtter Oslos kamp for å komme foran i vaksinekøen, men det er også mange ordførere som har liten sans for diskusjonen som nå pågår. Ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan er blant dem som tar til motmæle. Han støtter seg på de helsefaglige myndighetenes råd og poengterer samtidig at innbyggere er like mye verdt uansett hvor i landet de bor.

Det er forståelig at ordførere i kommuner med høy smitte er utålmodig etter å få vaksinert befolkningen. Derfor er det så viktig å få opp farten på vaksineringen. På den annen side bør vi holde fast på prioriteringene som er gjort. Faren for alvorlig sykdom og død må være førende for vaksinekøen innad i kommunene. Unntaket er helsepersonell i frontlinjen som vaksineres samtidig som beboere på sykehjem og risikogruppen over 85 år.

Situasjonen kan riktignok endre seg dramatisk slik at planene må legges om, men der er vi ikke nå. Derfor er innbyggere i Namsskogan og Oslo like mye verdt. Neste uke kan det være Namsskogan som får alvorlige problemer med smitte. Siden vi må få to doser vaksiner med tre ukers mellomrom, tar det en måned før vaksinen virker. Derfor kan vi ikke endre på strategien fra uke til uke.

Hvis vi først gjør unntak for noen kommuner, blir det vanskelig å begrunne hvor grensene skal settes for nabokommuner. Snøballen vil rulle ukontrollert. La oss illustrere situasjonen ved å heve blikket litt. Dersom nivået på smitte og kapasiteten i helsevesenet skulle være avgjørende for fordeling av vaksiner, vil denne logikken overført på internasjonalt nivå tilsi at vi nordmenn burde ha gitt bort alle våre doser.

Innad i EU, medregnet EØS-landet Norge, blir vaksinen fordelt etter folketall. Slik bør det også være innad i Norge. Vaksinen bør derfor fortsatt fordeles etter innbyggertall i kommunene. Det er både rettferdig og enkelt å forholde seg til. Alternativet blir fort en uverdig alles kamp mot alle.

Løsningen er å få opp farten på vaksineringen. Her må staten og kommunene dra aktivt i samme retning.

Kommentarer til denne saken