NAMSSKOGAN: For å ha et verktøy i arbeidet med å gjøre Namsskogan kommune til et bedre sted å bo, har 618 innbyggere i kommunen fått en epost om å være med på ei innbyggerundersøkelse. 160 stykker har svart, og konklusjonen er at innbyggerne i Namsskogan er i gjennomsnitt litt mindre fornøyd enn innbyggerne i de andre kommunene som har brukt KS sin undersøkelse.

I Namsskogan er gjennomsnittet 3,7 og i de øvrige kommunene var gjennomsnittet 4,0 – på en skala som går opp til 6.

– Det er klart at det ikke er så veldig positivt for kommunen. Men slik er ståa, og jobben vår nå framover er å gjøre noe med det, sier ordfører Stian Brekkvassmo.

Selv om brukerundersøkelsen ikke er udelt lystig lesing, er ordføreren glad for at den ble gjennomført.

– Man stiller seg laglig til for hogg ved å spørre folk hva de mener om så mange tema som vi har gjort. Men vi må høre alle, og vi må ha fram alle synspunkt om vi skal få kommunen til å komme videre, sier han.

Legetjenesten dårligst ut

I undersøkelsen er det to spørsmål knyttet til fastlegeordninga og legevakt. Begge disse får dårlige karakterer fra innbyggerne.

– Vi har sett at verken fastlegetjenesten eller legevaktsamarbeidet har fungert helt bra, og det er noe vi har jobbet med over tid. Fram til for et år siden hadde vi legesamarbeid med Grong. Da var det mange som opplevde at det stadig var nye leger og lite kontinuitet. Etter at det samarbeidet opphørte, har vi hatt en egen lege i Namsskogan, og det gjør at stabiliteten er mye bedre, sier rådmann Mildrid Johanne Hendbukt-Søbstad.

Tilbakemeldingene hun har fått utenom undersøkelsen, tyder på at fastlegetjenesten nå fungerer mye bedre.

– Når du sender ut en undersøkelse som vi har gjort, vil det være en liten treghet i svarene. Folk som har opplevd at noe ikke fungerer helt over flere år husker det bedre enn at det fungerer bedre nå, sier hun.

Når det gjelder legevaktsamarbeidet, er det også ting på gang.

– Vi er i dag en del av LINA-samarbeidet. Det vil si at på sen kveld og på natt er legevakta for Namsskogan i Namsos. Allerede nå 13. oktober skal kommunestyret behandle et forslag om å si opp dagens legevaktavtale, og starte et nytt samarbeid der legevakta befinner seg på Grong. Blir det vedtatt, tror vi at tilbudet for befolkninga i Namsskogan skal bli bedre, sier hun.

Lite for de unge

Heller ikke på spørsmålene om tilgjengelighet av fritidstilbud for unge kommer Namsskogan særlig godt ut.

– Dette forteller oss at vi må snakke med ungdommen, og vi må bli dyktigere til å gi dem et tilbud, sier rådmann Hendbukt-Søbstad.

Hun vedgår at befolkningsstørrelsen og geografien gjør det vanskelig.

– Det bor ikke så mange i Namsskogan, og vi som bor her bor ganske spredt. Det gjør at det er vanskelig å gi alle et fullgodt tilbud der de bor. Samtidig er det å gi ungdommen gode minner fra oppveksten noe vi ser har betydning når de en gang skal bestemme seg hvor de skal etablere seg. Derfor er det viktig å høre på ungdommen.

Med den undersøkelsen som ble gjennomført nå i sommer har Namsskogan etablert en basislinje.

– Det gjør at vi ved senere undersøkelser kan se om ting har blitt bedre eller dårligere, sier hun.

Selv om Namsskogan kommer dårligere ut en landsgjennomsnittet på det meste, er et ikke riktig alt det ble spurt om i undersøkelsen som kommunen faktisk har herredømme over.

– Kommunen er ikke dem. Kommunen er oss. Alle vi som bor i Namsskogan har et ansvar for at dette skal være en god plass å bo. Bare en så enkel ting som å holde hus og områder rundt husa i orden. Det gjør det triveligere for folk, og det øker positiviteten i kommunen, sier Brekkvassmo.