NAMSOS: Testing, isolering og smittesporing er igangsatt, og pårørende er varslet. Som følge av smittetilfellet vil det bli restriksjoner på adgangen for besøkende.

– Det innføres adgangskontroll til bo- og velferdssenteret, med sterke anbefalinger om å unngå å komme på besøk de neste fem dagene, fram til kommunen har fått en oversikt over situasjonen, skriver kommunen.