NAMSSKOGAN: Det er klart etter formannskapsmøtet denne uka.

Kommunedirektør Yngve Holm innstilte på at kommunen skal inngå avtale om vertskommunesamarbeid med Namdal brann- og redningsvesen fra 1. mai 2023.

– Forskriftsendringer og lovkrav knyttet til drift av brann og redningsvesen gir mindre kommuner utfordringer med å ha forsvarlig drift av sine brannvesen. Større fagmiljø, mer kompetanse og redundans i beredskapen er nødvendig for å møte framtidas utfordringer og krav. Vertskommunemodellen er en samarbeidsløsning Namsskogan er kjent med gjennom andre typer samarbeid og gir tydelig ansvarsfordeling og kostnadsoversikt, skrev kommunedirektøren i sin begrunnelse.

Han mente at det er en fordel av å være geografisk nært, i tillegg til å ha god kjennskap til hverandres utfordringer og kapasiteter.

– Derfor vurderes det uhensiktsmessig å inngå samarbeid med for eksempel Namsos. Inngåelse i Namdal brann og redning er en samarbeidsløsning med en totalpakke, mens samarbeid med Namsos vil være snakk om kjøp av enkelttjenester.

Men et enstemmig formannskap valgte i stedet å se mot Namsos brann- og redningsvesen.

– Formannskapet gikk inn for å kjøpe tjenester fra Namsos i stedet for Namdal brann- og redning, forteller ordfører Stian Brekkvassmo.

– Hvorfor?

– Rett og slett for at det både er den billigste løsninga og ei løsning der vi beholder brannvesenet i vårt eget miljø, svarer han.

– Vi hadde mistet cirka to årsverk, hvis vi hadde sagt ja til å inngå samarbeid med Namdal brann og redningsvesen, både feier og brannmann. I seg selv er det ikke kjempevoldsomt, fortsetter han og viser til en høringsuttalelse fra lokale brannmannskaper.

– De var skeptiske til å inngå et samarbeid som var foreslått. De var redd det skulle føre til at de mistet dugnadsånden, for dette er folk som brenner for å hjelpe heimkommunen.