Gå til sidens hovedinnhold

Institusjonsbeboere er ferdigvaksinert, men sliter med å nå alle i risikogruppene

Folk i de fire største kommunene i Namdalen som bor på institusjon eller i omsorgsbolig er for det meste ferdigvaksinert.

NAMSOS: NA har tatt kontakt med de fire største kommunene i Namdalen for å forhøre oss om hvordan det går med koronavaksineringa.

Svaret er at de aller mest sårbare i befolkninga, folk som bor på institusjon og i omsorgsboliger, nå for det meste er fullvaksinert.

Vaksineres ute i distriktene

Namsos kommune opplyser at det denne uka er helsepersonell ute for å vaksinere befolkninga på Fyret på Jøa, på Namdalseid samfunnshus og på NTE Arena i Namsos.

I uke seks fikk 182 innbyggere i Namsos dose én av koronavaksinen, mens 130 innbyggere fikk dose to.

I Namsos skal alle som bor på sykeheimer, bo- og velferdssenter samt omsorgsboliger, i løpet av inneværende uke ha fått dose to av koronavaksinen og således være fullvaksinert med unntak av noen få som har utsatt å ta vaksine.

I vaksinekøa nå står innbyggere over 85 år som bor hjemme og hjemmeboende innbyggere i alderen 75–84 år, samt helsepersonell.

Vaksinerer i påska

– Det forventes større leveranser av vaksiner i mars. Namsos kommune er klare til å vaksinere flere, og innbyggerne må være forberedt på at de kan bli innkalt til vaksinering i påska, heter det på kommunens nettsider.

Namsos kommune følger regjeringas prioriteringsliste basert på råd fra Folkehelseinstituttet. Innbyggerne får invitasjon til vaksinetime via sms eller per telefon.

Kommunen påpeker at det er viktig at innbyggerne svarer på invitasjonen. Kommunen har nemlig ikke klart å nå alle i risikogruppene som skulle ha fått tilbud om vaksine til nå.

– Hjemmeboende eldre over 85 år som ikke har blitt vaksinert ennå eller gjort avtale om vaksine, bes kontakte kommunen på koronatelefonen: 991 52 745.

Alle over 85 år

I Nærøysund kommune opplyser kommuneoverlege Sabine Moshövel at samtlige sykeheimsbeboere, det vil si alle med faste plasser samt pasienter som er på avlastning, er fullvaksinert.

– Det samme gjelder for beboere i omsorgsboliger. De siste fikk dose to i dag, torsdag 18. februar. Det samme gjelder for hjemmeboende eldre over 85 år. Den siste av dem fikk vaksinedose to i dag, opplyser Moshövel til NA.

Kommunen har nå begynt å gi vaksinedose en til folk i alderen 75–84 år.

– Konkret vil det si at folk som er eldre enn 81 år nå har fått tilbud om den første dosen med koronavaksine. Det er 380 innbyggere i gruppa 75–84 år som venter på vaksine, og vi regner med at alle får den første dosen før påske, sier hun.

715 doser er satt

Per dato er 174, inkludert 30 helsepersonell, fullvaksinert i Nærøysund kommune. 367 innbyggere har fått den første dosen med koronavaksine.

– Vi har satt til sammen 715 doser koronavaksine fram til nå, opplyser kommuneoverlegen.

Torsdager er vaksinedag, og Moshövels folk er ute på kulturhuset i Kolvereid og samfunnshuset i Rørvik for å vaksinere befolkninga.

– Per nå har vi vaksinert litt mindre enn 20 prosent av innbyggerne, så vi er i rute, sier Moshövel.

– Tar steg for steg

I Overhalla melder kommunalsjef for helse og omsorg, Bente Eidesmo at de i løpet av den første uka i mars skal være ferdig med å gi vaksinedose to til alle innbyggere over 85 år.

– Beboere på sykeheim og omsorgsboliger er ferdig vaksinert. Vi er i gang med å gi første vaksinedose til innbyggere i alderen 75–84 år. 20 prosent av dosene gir vi til helsepersonell, opplyser Eidesmo til NA.

Fram til nå er det satt 336 doser med koronavaksine i Overhalla.

– Vi synes det går litt sent, men på den annen side er det positivt at de aller mest sårbare gruppene i befolkninga snart er fullvaksinert. Når det er gjort, kan vi åpne opp mer for aktiviteter for de eldste som nå har vært isolert i et helt år, sier Eidesmo som er glad for at kommunen har unngått smitte i institusjon.

Alle over 85 år

I Grong opplyser ordfører Borgny Grande at 160 innbyggere har fått en dose koronavaksine, mens 48 personer er fullvaksinert med to doser.

– Sykeheimsbeboerne er fullvaksinert. Ellers har vi startet opp med å vaksinere de eldste innbyggerne. Alle over 85 og 84 år har fått den første dosen, og nå holder vi på med å vaksinere de som er 83 år, sier hun og tilføyer at kommunen har kartlagt hvem av innbyggerne over 40 år som takker ja til å vaksinere seg.

– Vi begynner å få gode systemer på vaksineringa, men mangler resten av vaksinene, bemerker ordføreren.

Bivirkninger er vanlig

Erfaringer av koronavaksinen så langt er at om lag halvparten av de vaksinerte får vondt på injeksjonsstedet og kan oppleve hodepine og trøtthet. En del opplever også å få frysninger, ledd- og muskelsmerter. En mindre andel får feber over 38 grader. Symptomene oppstår en til to dager etter vaksinasjonen og vedvarer oftest i et par dager.

Kommuneoverlege Anita Carlson i Namsos sier at milde bivirkninger er vanlig.

– Reaksjonene enkelte opplever viser at kroppen jobber med vaksinen den har fått, og er egentlig bare et tegn på at vaksinen virker, påpeker hun.

Kommentarer til denne saken